Nastavak dobre saradnje Vojvodine i italijanske regije Lombardija

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević održali su danas video-konferenciju sa predstavnicima italijanske regije Lombardija, na kojoj se razgovaralo o osnaživanju saradnje dveju regija i realizaciji Memoranduma o saradnji potpisanog između Lombardije i Vojvodine, sa akcentom na turističkom sektoru.

Sekretar Sofić i podsekretar za međunarodne odnose Vlade Lombardije Alan Kristijan Rici saglasili su se da je saradnja u oblasti turizma od izuzetnog zanačaja za podsticanje privrednog oporavka u Evropi s obzirom na to da je to grana privrede koja je snažno pogođena krizom izazvanom pandemijom virusa kovid 19.

“Kao što znate, odnosi između Republike Srbije i Republike Italije su odlični, politički kontakti su česti, a naše dve zemlje su uspostavile strateško partnerstvo. Stoga danas očekujemo pokretanje konkretnih akcionih koraka radi ostvarivanja dugotrajnih veza između krovne turističke organizacije „Eksplora“ iz Lombardije i Turističke organizacije Vojvodine, te jasne planove za realizaciju brojnih zajedničkih aktivnosti koje će našu saradnju u oblasti turizma podići na viši nivo”, poručio je Sofić.

On je tom prilikom istakao da su obostrana očekivanja regionalne i bilateralne saradnje između dveju regija izuzetno visoka i ukazao na činjenicu da Lombardija predstavlja snažan svetski industrijski centar i dom desetinama miliona stanovnika iz svih krajeva sveta.

“S tim u vezi, već za sredu smo zakazali sličan događaj na kojem ćemo umrežiti naše partnere iz klastera mobilnosti, tačnije auto-industrije”, najavio je Sofić.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je istakao da broj domaćih turista u odnosnu na prethodni period u Srbiji ne opada, ali da kao i kod drugih, ima poteškoća sa privlačenjem stranih turista zbog novonastale situacije, te da je današnja konferencija izuzetna prilika da se vidi kako razvijene evropske regije rešavaju ovaj problem.

Takođe, tokom konferencije su predstavnici Turističke agencije Vojvodine, kao i krovne italijanske Turističke organizacije “Eksplora” prezentovali kulturne i turističke potencijale dveju regija.