Evropa za Građane

”Projekat ”Učešće i uloga javnih vlasti, civilnog društva i volontera u vremenima krize kao i međunarodna solidarnost SOLIdarnost-učenje iz KOrona pandemije (SOLIKO)” finansiran je uz podršku Evropske unije u okviru Programa ”Evropa za Građane”

Primenjivo na Odeljak 2-Meru 2.2 ”Mreža gradova”

Mera 2.3 ”Projekti civilnog društva”

Odeljak 1-”Evropsko sećanje”

10 događaja je odigrano u okviru ovog projekta:

Događaj 1

Učešće: Događaj je uključivao 25 građana, uključujući 17 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 1 učesnika iz Orahovca (KOSOVO*), 1 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA), 1učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA), 1 učesnika iz Skoplja (SEVERNA MAKEDONIJA), 2 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA),

Lokacija/Datumi: Događaj se odigrao u Gracu, Austrija od 6.7.2021. do 7.7.2021. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio lansiranje SOLIKO projekta, predstavljanje i diskusija svrhe i ciljeva projekata, predstavljanje partnerskih institucija, diskusija i dogovor oko ugovaranja radionica kao i garancija kvaliteta, diseminacija i vidljivost.

Događaj 2

Učešće: Događaj je uključivao 25 građana, uključujući 7 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 3 učesnika iz Orahovca (KOSOVO*), 2 učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 1 učesnika iz Sombatelja (MAĐARSKA), 2 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA).

Lokacija / datum: Događaj se odigrao u Gracu, Austrija, od 21.09.2021 do 21.09.2021. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 3

Učesnici: Događaj je uključivao 28 građana, uključujući 17 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA), 7 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA), 1 učesnika iz Skoplja (SEVERNA MAKEDONIJA), 1 učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Varaždinu, Hrvatska, od 10.03.2022. do 10.03.2022. godine

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 4

Učesnici: Događaj je uključivao 69 građana, uključujući 43 učesnika iz Maribora (SLOVENIJA), 9 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA), 1 učesnika iz Skoplja (SEVERNA MAKEDONIJA), 1 učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 2 učesnika iz Sombatelja (MAĐARSKA), 11 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Mariboru, Slovenija, od 31.03.2022. do 31.03.2022. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 5

Učesnici: Događaj je uključivao 25 građana, uključujući 17 učesnika iz Sombatelja (MAĐARSKA), 3 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2  učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 1 učesnika iz Maribora (SLOVENIJA), 1 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA), 1učesnika iz Podgorice (CRNA GORA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Sombatelju, Mađarska, od 08.06.2022. do 08.06.2022. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 6

Učesnici: Događaj je uključivao 25 građana, uključujući 17 učesnika iz Podgorice(CRNA GORA), 6 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2  učesnika iz Novog Sada (SRBIJA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Podgorici, Crna Gora, od 20.09.2022. do 20.09.2022. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 7

Učesnici: Događaj je uključivao 25 građana, uključujući 18 učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA), 2 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2 učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 1 učesnika iz Maribora (Slovenija), 2 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od 22.09.2022 do 22.09.2022. godine

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 8

Učesnici: Događaj je uključivao 30 građana, uključujući 20 učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 1 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 2 učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA), 1 učesnika iz Sombatelja (MAĐARSKA), 2 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA), 4 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Novom Sadu, Srbija, od 06.12.2022. do 06.12.2022. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 9

Učesnici: Događaj je uključivao 42 građana, uključujući 24 učesnika iz Skoplja (SEVERNA MAKEDONIJA), 13 učesnika iz Orahovca (KOSOVO*), 2 učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA), 1 učesnika iz  Podgorice (CRNA GORA), 2 učesnika iz Graca (AUSTRIJA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Skoplju, Severna Makedonija, od 21.03.2023. do 21.03.2023. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje primera dobre prakse u suzbijanju efekata pandemije korone na lokalnom i regionalnom nivou, uloge i uticaja organizacija civilnog društva zajedno sa političkim nivoom u upravljanju pandemijom, identifikacija potencijala za unapređenje za budućnost i diskusije o direktnom uključivanju građana, kao i solidarnosti tokom pandemije korone na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Događaj 10

Učesnici: Događaj je uključivao 51 građanina, uključujući 36 učesnika iz Graca (AUSTRIJA), 3 učesnika iz Sombatelja (MAĐARSKA),  2 učesnika iz Podgorice (CRNA GORA), 2 učesnika iz Sarajeva (BOSNA I HERCEGOVINA), 3 učesnika iz Varaždina (HRVATSKA), 3 učesnika iz Novog Sada (SRBIJA), 1 učesnika iz Maribora (SLOVENIJA), 1 učesnika iz Skoplja (SEVERNA MAKEDONIJA).

Lokacija/datumi: Događaj se odigrao u Gracu, Austrija, 26.04.2023. do 26.04.2023. godine.

Kratak opis: Cilj događaja je bio predstavljanje i identifikovanje primera dobre prakse o solidarnosti u krizi, naročito u suzbijanju pandemije korone u partnerskim zemljama, ali i na evropskom nivou. Štaviše, ova završna koferencija dala je šansu za detaljnu diskusiju o konceptima i pristupima prevenciji u upravljanju krizama, uključivanju civilnih organizacija u upravljanje krizama, kao i uključivanje građana na širem nivou.

Dokument na engleskom možete preuzeti ovde

Dokument na srpskom možete preuzeti ovde

Program “Eurostart”

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine je na 25. sednici održanoj 24. oktobra 2012. usvojila predlog Programa decentralizovane saradnje”Eurostart” između Autonomne Regije Friuli Venecija Đulija i Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji se sastoji od sledećih oblasti:

  • Energetika
  • Mala i srednja preduzeća
  • Socijalna zaštita
  • Kulturna saradnja

Program je pokrenut 17. decembra 2012. i trajaće godinu dana. Ukupan budžet projekta iznosi 165.000 evra i 3.600 hilјada dinara.

 

Projekat „Prenos iskustava u oblasti regionalnog razvoja i izgradnje apsorpcionih kapaciteta za efikasno korišćenje finansijskih sredstava iz fondova EU”

Trajanje projekta: 24 meseca
Projektni tim: Češka razvojna agencija, Region Olomouc (Češka Republika), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Pokrajinski sekretarijat za finansije (AP Vojvodina, Republika Srbija)

Cilјevi projekta:
– Prenos iskustava partnerskom regionu Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u oblasti regionalnog razvoja i izgradnje potrebnih apsorpcionih kapaciteta za uspešno korišćenje sredstava iz EU fondova
– Izgradnja efektivne organizacione strukture samouprava u okviru AP Vojvodine u oblasti održivog razvoja administrativnih kapaciteta za efikasno korišćenje sredstava iz EU fondova

Projekat je finansijski podržan od strane Češke razvojne agencije, Regiona Olomouc i Autonomne Pokrajine Vojvodine (Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu).