Predstavnici lokalnih samouprava iz Vojvodine na zasedanju Zajedničkog konsultativnog odbora

U sedištu Komiteta regiona u Briselu, 18. i 19. juna 2019. godine održano je zasedanje Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona i Republike Srbije na temu vladavine prava na lokalnom nivou. U ime AP Vojvodine, aktivno učešće tokom zasedanja imali su predsednik Opštine Kanjiža Robert Fejstamer, predsednik Opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković i član Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Grada Novog Sada Mira Radenović.

Pored diplomatskih predstavnika Republike Srbije, odnosno drugih stalnih članova Odbora iz drugih lokalnih samouprava, i resornog ministarstva, učesnici su afirmativno govorili o dosadašnjim praksama i dostignućima u oblasti vladavine prava, posebno iz ugla nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine.

Drugog dana, 19. juna, održan je Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike iz svih pet država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i druge relevantne subjekte sa lokalnog i regionalnog nivoa. U ime Republike Srbije govorili su državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, kao i zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić.

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu su pružili stručnu i tehničku podršku članovima Odbora tokom dvodnevnog boravka u Briselu.