Kontakt informacije

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad
Republika Srbija
E-mail: region@vojvodina.gov.rs
https://region.vojvodina.gov.rs

PIB: 105702405
Matični broj: 08891559
Šifra delatnosti: 8411
Račun izvršenja budžeta broj: 840-30640-67

Radno vreme: 8-16 sati 

Aleksandar Sofić – pokrajinski sekretar
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Faks: 021 456 060

Radivoj Paroški – zamenik pokrajinskog sekretara
radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Faks:+381 (0)21 456 952

Aleksandra Sitarević – podsekretar pokrajinskog sekretarijata
aleksandra.sitarevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Faks: +381 (0)21 456 274

Sektor za međuregionalnu saradnju i evropske integracije

Vidosava Enderić, pomoćnik pokrajinskog sekretara
vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207

Sektor za lokalnu samoupravu i pravna pitanja

Nedeljko Kovačević, pomoćnik pokrajinskog sekretara
nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

 

Odeljenje za opšte, materijalno-finansijske i zajedničke poslove

Tatjana Vizi, viši referent
tatjana.vizi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Faks: 021 456 060

Ovlašćeno lice za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Aleksandar Prekodravac, samostalni savetnik
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4824, Faks: +381 (0)21 456 274

Ovlašćeno lice za saradnju sa novinarima i javnim glasilima

Mirjana Batić, savetnik
mirjana.batic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4407, Faks: +381 (0)21 456 274

Lice zaduženo za održavanje internet prezentacije

Vladimir Obućina, savetnik
vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4572