Uspeh u lokalnom ekonomskom razvoju usmeren na podršku opštinama

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić učestvovao je danas u Beogradu na završnoj konferenciji Projekta održivog lokalnog razvoja, koju organizuje Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
USAID i predstavnici 32 lokalne samouprave proslavili su uspehe i najbolju praksu u lokalnom ekonomskom razvoju, obeležavajući time završetak Projekta održivog lokalnog razvoja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Tokom proteklih šest godina, Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja, partnerski je radila sa 32 opštine u Srbiji iz osam regiona koje su mogle da privuku stotine miliona dolara novih investicija i otvore hiljade novih radnih mesta, smanjujući time nezaposlenost u lokalnim zajednicama – rekao je ambasador SAD Kajl Skat.

Ključne aktivnosti Projekta bile su usmerene na podršku opštinama u otvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti. Kroz obuke, studijska putovanja, posete investicionim sajmovima i individualno savetovanje, USAID je pomogao predstavnicima lokalnih samouprava, a posebno zaposlenima u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, da unaprede svoja znanja i veštine u privlačenju stranih investicija, upravljanju javnom imovinom, uspostavljanju javno-privatnih partnerstava i efikasnom pružanju podrške postojećim preduzećima.

Kako je rečeno na konferenciji, u Somboru, USAID je u saradnji sa gradom oformio Regionalni edukativni centar za poljoprivredne proizvođače i pomagao u privlačenju direktnih stranih investicija. Kao rezultat ovih aktivnosti, u 2015. godini, Ferero Grupa, globalni lider u konditorskoj industriji, investirala je 8,8 miliona dolara i kupila oko 700 hektara zemlje u Somboru. To zemljište biće iskorišćeno za uzgoj lešnika u naredne dve godine.
Na Projektu, USAID je angažovao domaće i međunarodne eksperte da rade sa proizvođačima džinsa, nameštaja, obuće i hrane kako bi poboljšali svoju proizvodnju i marketing, uveli inovacije i moderne tehnologije, ali i uspostavili veze sa potencijalnim kupcima.

Naši eksperti radili su sa devet udruženja malih i srednjih preduzeća (MSP) i institucijama koje podržavaju razvoj MSP, kao i sa 69 pojedinačnih preduzeća – istakao je direktor Projekta Hauard Okman.

Bratislav Đorđević, generalni direktor preduzeća za proizvodnju obuće „Stefi Komerc“ iz Vranja, naglasio je da međunarodni eksperti za industriju obuće koje je angažovao USAID pomogli su da poboljšaju proizvodnju i asortiman, i sastanu se sa zainteresovanim kupcima u inostranstvu. Zahvaljujući ovoj podršci, došlo je do završne faze pregovora za potpisivanje ugovora sa velikim kupcem iz Velike Britanije.

USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja trajao je šest godina i vredeo 22 miliona dolara, a sproveo ga je „Chemonics International“.