Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine

Na osnovu odluke Pokrajinske vlade od 7. decembra 2022. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, civilnog sektora kao i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa predlogom Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine za period 2023-2030. godine i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godina se sprovodi se u periodu od 9.12.2022. do 25.01.2023. godine.

U tom periodu biće sprovedene javne prezentacije Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine u sledećim gradovima:
– 15.12.2022. godine u Novom Sadu od 10 do 14 časova (Vladike Platona bb, sala Skupštine APV)
– 21.12.2022. godine u Somboru od 11 do 14 časova (Trg cara Uroša 1)
– 18.01.2023. godine u Sremskoj Mitrovici od 11 do 14 časova (Svetog Dimitrija 13)
– 25.01.2023. godine u Zrenjaninu od 11 do 14 časova (Trg Slobode 10).

Svi zainteresovani mogu da prisustvuju javnim prezentacijama Plana razvoja dolaskom na navedenu adresu. Prijave za učešće moguće je uraditi putem imejl adrese region@vojvodina.gov.rs.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati i putem obrasca koji se nalazi na internet stranicama www.region.vojvodina.gov.rs, www.planrazvojaapv.rs i www.ekonsultacije.com.

Takođe, komentare je moguće dostaviti Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na adresu Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili elektronskim putem na imejl adresu: region@vojvodina.gov.rs isključivo na priloženom obrascu.

Po okončanju javne rasprave, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Razvojna agencija Vojvodine analiziraće pristigle primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Друштвени развој

Економски развој

Инфраструктура

Заштита животне средине