Završena Javna rasprava – Program razvoja APV predstavlјen javnosti širom Vojvodine

13.februar 2014.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je tokom januara 2014. godine održao niz javnih rasprava o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020 sa Akcionim planom za sprovođenje prioriteta programa razvoja AP Vojvodine, u većim gradovima Pokrajine, koji su sedišta vojvođanskih upravnih okruga. Tekst Nacrta Programa razvoja AP Vojvodine je predstavlјen javnosti u Somboru, Subotici, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu i Novom Sadu, pa su se putem javnih rasprava predstavnici diplomatskog kora, civilnog sektora, nevladinih organizacija, sindikata, poslodavaca, agencija, institucija i ustanova, privrednici, pokrajinski funkcioneri i svi zainteresovani građani upoznali sa ovim, za resorni sekretarijat, pionirskim poduhvatom, s obzirom da je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prvi put bio nosilac izrade jednog takvog dokumenta.

Za Program razvoja Vojvodine kojim se uređuje oblast regionalnog razvoja i definišu prioriteti AP Vojvodine u narednih sedam godina, predviđeno je investiranje od 900 miliona evra, a time će se unaprediti socio-ekonomsko pitanje u celoj Pokrajini i prilagoditi domaći propisi i sistem standardima Evropske unije. U izdradi projekta su učestvovali svi sekretarijati Vlade Vojvodine, koji su iz svojih oblasti definisali prioritete koji su se našli u dokumentu, a pomoć su pružile i druge stručne ustanove i institucije, koje su svojim sugestijama i predlozima doprinele da Nacrt Programa razvoja Vojvodine bude kompletan. Pomoć u izradi dokumenta je pružila je i Agencija za regionalni razvoj Vojvodine koja je izradila i statističku analizu indikatora u svim okruzima Vojvodine, a direktorka Agencije Valentina Ivanić na javnim raspravama je predstavila Nacrt Programa razvoja i rekla da regionalna politika ima za cilј da izjednači i ukloni sve nejednakosti u regionalnom razvoju, a četiri prioriteta i 24 mere koje je predložila Vlada Vojvodine za realizaciju tih prioritetnih oblasti će pomoći u tom pogledu. Ona je u izlaganju uporedila podatke svih okruga u Vojvodini koji su dobijeni analizom i posebno istakla slabosti svakog okruga u datim oblastima koje su bile u fokusu istraživanja i predloge kako ih prevazići.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski je istakavši značaj ovog dokumenta, rekao da on treba da nam omogući da prevedemo na jezik naših suseda, koji su već u Evropskoj uniji, ono što želimo da uradimo u periodu 2014-2020. godine. U tom vremenskom razdoblјu je postavlјen i finansijski okvir Evropske unije, a u Nacrtu je akcenat stavlјen na četiri prioriteta koja su važna za svakoga ko živi u Vojvodini. Na prvom mestu su lјudski resursi, razvijanje infrastrukture i stvaranje uslova za pristojan život i rad, održiv ekonomski rast i razvoj i jačanje institucija koje će da nose taj projekat. Potrebno je naći način kako bi svoje projekte uklopili u ono što je vizija šireg društva, čiji deo želimo da budemo, a iz tih razloga su izabrane ove četiri komponente.

Ovaj dokument je značajan i u oblasti prekogranične saradnje, jer sa susednim zemlјama možemo da programiramo prekograničnu saradnju u skladu sa interesima Vojvodine i određujemo šta su prioriteti u saradnji sa Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.
Nakon završene javne rasprave zaklјučeno je da su lokalne samouprave pozitivno ocenile ovaj dokument, jer ni iz pozicionih ni opozicionih stranaka nije bilo negativnih komentara, a kako je naznačeno sve lokalne samouprave u Vojvodini moraju do 1. januara 2015. godine da imaju strategiju razvoja za period 2014-2020. godine, jer s obzirom da se od sledeće godine uvodi projektno budžetiranje na nivou cele države, kroz Program razvoja će se graditi sistem, a to znači da se moraju definisati cilјevi.

U diskusijama o tekstu Nacrta Programa razvoja Vojvodine predstavnici institucija i sekretarijata, kao i udruženja, agencija, fondova, sindikata, unije poslodavaca, privrednika i institucija kulture su dali svoje primedbe i sugestije za pobolјšanje samog dokumenta, a dopune su se uglavnom odnosile na oblast kulture, obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine.

Do 15. februara, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine će analizirati i usaglasiti stavove o pristiglim predlozima i sugestijama učesnika u javnoj raspravi, koje će zatim inkorporirati u finalni izveštaj, a svi zainteresovani građani su pozvani da putem obrazaca na sajtu sekretarijata daju predloge za njegovo unapređenje, posle čega će tekst Nacrta Programa ući u skupštinsku proceduru.

Preuzmite dokumenta:

  1. Nacrt programa razvoja
  2. Akcioni plan
  3. Program održavanja javne rasprave
  4. Obrazac za slanje komentara na Program razvoja
  5. Obrazac za slanje komentara na Akcioni plan