Finansijski plan  
Prve izmene i dopune finansijskog plana za 2023. godinu

Finansijski plan za 2023

Programska struktura budžeta za 2023

Finansijski plan za 2022. godinu-rebalans

Finansijski plan 2022 – 7 izmene

Finansijski plan 2022 – 6 izmene

Finansijski plan 2022 – 5 izmene

Finansijski plan 2022 – 4 izmene

Finansijski plan 2022 – 3 izmene 

Finansijski plan 2022 – 2 izmene

Finansijski plan 2022 – 1 izmene

Finansijski plan za 2022. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu-rebalans

Finansijski plan za 2021. godinu

Finansijski plan za 2020 . godinu-rebalans 11.05.2020

Finansijski plan za 2020. godinu

Tabela rashoda i izdataka za 2019. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Podaci o državnoj pomoći 2018. godine

Tabela rashoda i izdataka za 2018. godinu – rebalans

Finansijski plan za 2018. godinu – rebalans 25.06.2018

Tabela rashoda i izdataka za 2018. godinu

Finansijski plan za 2018. godinu

Podaci o državnoj pomoći za 2017. godinu

Finansijski plan 2017. – rebalans   30.06.2017.

Programska struktura – rebalans 2017. godinu

Programska struktura – izvod – rebalans 2017. godinu

Tabela rashoda i izdataka – rebalans 2017. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

Programska struktura za 2017. godinu

Programska struktura-izvod za 2017. godinu

Tabela rashoda i izdataka za 2017. godinu

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2016. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2015. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Izmena i dopuna finansijskog plana za 2014. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu

 

Podaci o prihodima i rashodima  

Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.02.-29.02.2016

Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.01.-31.01.2016.

Pregled prihoda i rashoda za period 01.01.-31.12.2015. godine

Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.01.-31.12.2015.

Pregled prihoda i rashoda za 2013. i 2014. godinu

 

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana  

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2015. godinu

Izveštaj o izvršenju po programskoj strukturi budžeta za 2015. godinu

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2014. godinu

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2013. godinu