Pomoćnik sekretara Nebojša Drakulić razgovarao sa prorektorom Univerziteta u Sankt Petersburgu

Pomoćnik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić i podsekretarka u sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Svetlana Mihić razgovarali su u četvrtak, 20. aprila 2017. godine, sa prorektorom za međunarodnu saradnju sa Državnog ekonomskog univerziteta iz Sankt Petersburga Dimitrijem Vasilenkom o mogućnostima međuregionalne saradnje u oblasti visokog obrazovanja.

Prorektor Dimitrij Vasilenko upoznao je predstavnike Pokrajinske vlade sa ruskim visokoškolskim primenjenim programom obrazovanja, o postojećim programima razmene iskustava i ideja, kao i o mogućnostima povezivanja i  uspostavljanja međuregionalne saradnje, a posebno je istaknut značaj razmene studenata  putem programa kakvi su ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students )-Program aktivnosti Evropske Zajednice namenjen mobilnosti  univerzitetskih studenata, HORISON 2020, i drugi.

Profesor Vasilenko pomenuo je dobre i prijateljske odnose dveju država i u želji za daljim nastavkom dobre saradnje predočio da je sa dekanom Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesorom dr. Gruborom već dogovorena razmena profesora i studenata sa  Državnim ekonomskim univerzitetom  u Sankt Petersburgu.

Na sastanku je učestvovala i profesor dr.Snežana Smederevac, prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu.