Doneta odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata

Doneta Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

 

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je Odluku o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Radi jačanja kapaciteta i uloge lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija putem povećanja stepena razumevanja i podrške procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i podizanja nivoa svesti o uticaju integracija na svakodnevni život građana, Pokrajinska Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini od 3.469.372,00 dinara.

Udruženja registrovana u Republici Srbiji, kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Preuzmite odluku