Dodeljena sredstva za sufinansiranje analize stanja i procena kapaciteta za upravljanje LER i JLS

Dodeljena sredstva za sufinansiranje analize stanja i procena kapaciteta za upravljanje LER i JLS

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje realizacije projekata udruženja građana, koji doprinose izgradanji efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneto je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata.

Sredstva u iznosu od 1.975.000,00 dinara su dodeljena Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Beograda.

Preuzmite rešenje