Diplome za šestu generaciju studenata Specijalističkog programa „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić, uručio je danas diplome za 42 polaznika šeste generacije studenata koji su uspešno završili module Specijalističkog programa „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji u saradnji sa Univerzitetom „Edukons“ i uz pomoć Pokrajinske vlade sprovodi Fond „Evroski poslovi“ AP Vojvodine.

Pozdravlјajući studente Darakulić je izrazio zadovolјstvo što se saradnja pokrajinskih institucija, u prvom redu, Fonda „Evropski poslovi“ sa Univerzitetom „Edukons“ ostvaruje na veoma zavidnom nivou, jer se broj onih koji pokazuju interes za ovaj program edukacije kontinuirano uvećava i tematski obogaćuje.

– Sada imamo već šestu generaciju polaznika koji su uspešno prošli kroz sve module u strukturi ove obuke, što je veoma značajano imajući u vidu spremnost naše države da u procesu evropskih integracija odgovori na sve zahteve Evropske unije u kojoj je funkcija lokalnog i regionalnog razvoja posebno naglašena – poručio je Drakulić.

On je naglasio da je ovaj program obuke vidlјiv izraz namere da u okviru javnog sektora unapredimo znanja zaposlenih iz oblasti projektnog menadžmenta, kako bi iza sebe imali što više uspešno realizovanih projekata i što bolјe rezultate verifikovane od strane evropskih partnera.

– Da bi postigli taj cilј moramo imati što veći broj dobro obučenih lica za učešće u projektnim ciklusima, a opravdanost i značaj programa videćemo kada budemo u prilici da koristimo daleko obimnija sredstva iz strukturnih i investionih fondova Evropske unije – zaklјučio je pomoćnik resornog sekretara Nebojša Drakulić.

Obraćajući se polaznicima kursa, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor je istakao da je veoma ponosan na uspešnost i dugotrajnost ovog projekta, te da kao predsednik UO Fonda „Evropski poslovi“ sa zadovolјstvom može da oceni da je reč o važnoj edukaciji i stvaranju mreže lјudi koji mogu da se na odgovarajući način nose sa procesom evropskih integracija.

– Sada imamo već skoro 250 lјudi iz čitave AP Vojvodine koji su završili ovaj specijalistički program i stekli odgovarajuća znanja i veštine kojim mogu doprineti razvoju svojih sredina, kroz EU programe. Takvih programa do sada nije bilo previše, ali će ih biti više kako budemo napredovali na putu evropskih integracija i veoma je važno da imamo obučene kadrove, koji su kompetentni da se u tom procesu dobro snalaze – istakao je predsednik Pastor.

Već šestu godinu za redom Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim razvojem podrazumeva brojne module kroz koje polaznici stiču relevantna znanja i veštine koje imaju za cilј pokretanje aktivnog učešća u procesu evropskih integracija sa akcentom na proces upravlјanja EU fondovima, u službi sveukupnog razvoja regionalnog razvoja AP Vojvodine.

Program svake godine pohađaju zaposleni u pokrajinskim institucijama, lokalnim samoupravama, javno-komunalnim preduzećima, institucijama kulture te članovi organizacija civilnog društva na teritoriji AP Vojvodine.

Dodeli sertifikata prisustvovali su direktorka Fonda „Evropski poslovi“ Vidosava Enderić i rektor Univerziteta „Edukons“ Aleksandar Andrejević.