Mirović i Čonka o privrednoj saradnji i negovanju prijateljstva

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas delegaciju rumunske županije Arad, koju je predvodio predsednik Županijskog veća Justin Čonka (Iustin Cionca). Na sastanku se razgovaralo o negovanju prijateljskih veza između Srbije i Rumunije, Vojvodine i Arada, o intenziviranju privrednih kontakata i o mogućim zajedničkim projektima u brojnim oblastima.

Predsednik Pokrajinske vlade je na sastanku istakao da za razgovor postoji mnogo tema, i onih koje proističu iz tradicionalnog prijateljstva rumunskog i srpskog naroda, ali i novih, koje proizilaze iz intenzivne međuregionalne saradnje u okviru evroregiona DKMT. On je podvukao da samo pre svega praktični, a zatim i dinamični i sadržajni privredni i kulturni kontakti mogu građanima doneti dobrobit i unaprediti sveukupni standard. Podsetivši na činjenicu da Pokrajinska vlada rumunsku nacionalnu manjinu podržava, između ostalog, i finasiranjem Rumunskog nacionalnog saveta, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i nedeljnika „Libertatea“, predsednik Mirović je naglasio da su te aktivnosti, uz delovanje srpske manjine u Rumuniji, most između dva naroda.

Predsednik Pokrajinske vlade rekao je i da je veoma važno podsticati nove programe prekogranične saradnje, kao i privrednike i jedne i druge strane na nova ulaganja, saradnju regionalnih i lokalnih privrednih komora, kao i projekte u turizmu.

Predsednik Županijskog veća Arada Justin Čonka istakao je tokom današnjeg susreta da u Aradu postoji mnogo objekata koji su i deo istorije Srba – pored rodne kuće jednog od najvećih dobrotvora srpskog naroda, Save Tekelije, u Aradu se nalazi i vojna tvrđava u kojoj je tokom Prvog svetskog rata život izgubilo više od 4000 Srba. Delegacija iz Arada iznela je svoju želju da se u skladu sa mogućnostima, pristupi zajedničkom obeležavanju tog prostora zbog negovanja sećanja na značajne istorijske događaje. Predsednik Mirović je inicijativu da se mesto stradanja naših sunarodnika adekvatno označi ocenio kao izuzetno važnu, i zahvalio se sagovornicima na pažnji i posvećenosti sa kojom se odnose prema srpskoj zajednici u Rumuniji.

Delegacija iz Arada uputila je predsedniku Pokrajinske vlade zvaničan poziv za manifestaciju u aprilu ove godine kojom će Županija Arad obeležiti 25 godina od osnivanja, što će istovremeno biti i prilika da se susreti sa delegacijama regija sa kojima Arad neguje bratske i prijateljske veze, razgovara o povezivanju i saradnji.

Današnjem sastanku u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su Doru Sinaći (Doru Sinaci), direktor Kulturnog centra Arad pri Županijskom veću i Andrei Ando (Andrei Ando), šef Kancelarije za kominikacije i strategiju u toj županiji.

U razgovoru o saradnji Vojvodine i Arada učestvovali su i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić; savetnik predsednika Senka Bengin i zamenik pokrajinskog sekretara za kuturu i javno informisanje Nebojša Kuzmanović.