Delegacija Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u poseti Pokrajini Štajerskoj

Predstavnice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Vidosava Enderić, pomoćnica pokrajinskog sekretara i Nataša Nedeljković, šefica Odseka za međuregionalnu saradnju, od 20. do 23.09.2021. godine, posetile su Grac, gde su učestvovale na prvoj radionici povodom realizacije projekta Evropske unije, pod nazivom Solico, kao i na sastanku s predstavnicima Pokrajine Štajerske, koji je održan 22.09.2021. godine.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu jedan je od partnera na projektu pod nazivom Solico – uključenost i uloga javnih organa vlasti, civilnog društva i volontera za vreme krize i međunarodna SOLIdarnost – učenje iz iskustva pandemije bolesti izazvane korona virusom, u periodu od 01.05.2021. do 30.04.2023. godine. Vodeći partner na projektu jeste Pokrajina Štajerska, a ostali učesnici su predstavnici lokalnih javnih uprava, regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, mreže lokalnih opština iz zemalja EU i Zapadnog Balkana.

Na prvoj radionici održanoj u Gracu 21. septembra, tema je bila „Koja iskustva smo stekli, šta smo naučili iz njih”, tako da su učesnici imali priliku da podele svoja iskustva i svoju praksu za sva tri nivoa upravljanja pandemijom – za nacionalni, regionalni i lokalni nivo. Cilj projekta i radionica jeste međusobna razmena iskustava, mogućnost da partneri uče jedni od drugih i da podržavaju međusobnu solidarnost – kao ključni koncept za upravljanje krizom.

Radionicu je otvorio Helmut Miler, predstavnik zdravstvenog sistema Pokrajine Štajerske, koji je izneo mere koje je ta pokrajina preduzela za vreme pandemije, kao i njihovu dinamiku u skladu s krizom uzrokovanom pandemojom bolesti COVID-19. Izneta su i iskustva u primeni IT u doba pandemije, s ciljem informisanja stanovništva putem portala, veb-stranica, mejlova i mobilnih telefona. Naglašen je uticaj pandemije na kulturu, sportske aktivnosti (sa akcentom na razvoj biciklizma i skijanja u Austriji), kao i na razvoj saradnje širom sveta. Dati su primeri dobre prakse na sva tri nivoa upravljanja, radi prevazilaženja krize izazvane pandemijom, a volontiranje i aktivno učešće lokalnog stanovništva pokazalo se kao ključni faktor za podršku najugroženijim grupama.

Drugog dana posete Pokrajini Štajerskoj održan je sastanak s predstavnicima Odeljenja za kulturu, evropska pitanja i sport u okviru administracije Vlade Pokrajine Štajerske, Stefanom Borgerom, šefom odeljenja za evropska i međunarodna pitanja i Gernotom Valterom, saradnikom i koordinatorom projekta s fokusom na Zapadni Balkan. Na sastanku je naglašeno zadovoljstvo obe strane međusobnom saradnjom koja će biti institucionalizovana potpisivanjem sporazuma o saradnji početkom 2022. godine.

Analizirane su brojne teme od obostranog interesa za pokrajine, kao što je saradnja u oblasti kulture, na primer, posebno imajući u vidu poziciju Novog Sada kao evropske prestonice kulture za 2022. godinu. Takođe, najavljeni su i brojni susreti tokom ove i naredne godine.

Zaključeno je da postoji obostrani interes za razvoj međuregionalne saradnje koja je obnovljena i intenzivirana uprkos uticaju pandemije. Predstavnici Pokrajine Štajerske pozvani su da učestvuju na Regionalnom biznis forumu, koji će se održati u Novom Sadu 25.11.2021. godine, kao i da budu gosti 13.01.2022. godine, na svečanom otvaranju povodom dodeljivanja titule evropske prestonice kulture 2022. godine Novom Sadu.