Sekretar Ognjen Bjelić svečano uručio ugovore o bespovratnim sredstvima regionalnim razvojnim agencijama

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, uručio je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava predstvanicima četiri akreditovane razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine, koje su to pravo ostvarile na konkursu za bespovratna sredstava za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014 – 2020. godine.

Bjelić je u obraćanju medijima istakao da Pokrajinski sekretarijat na ovaj način želi da uključi regionalne razvojne agencije kako bi se napravio jedan sveobuhvatan front i okvir gde će biti uključeni svi rapoloženi akteri u sam proces regionalnog razvoja, i razvoja uopšte.

Bespovratna sredstva na ovom konkursu dobio je Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat d.o.o., Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Panonreg d.o.o. Subotica i Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o.

Za konkurs, čiji cilj je jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike, opredeljena su sredstva u vrednosti od dva miliona dinara, a sve četiri agencije dobile su jednake subvencije od 500.000,00 dinara.

„Nadamo se da ćemo na ovaj način, i kroz ovaj vid projekata koji se odnose na analizu lokalnih samouprva koje su osnivači regionalnih razvojnih agencija, dobiti jedan kompletan uvid na osnovu kojeg ćemo da finansiramo mnogo veće projekte,“ rekao je Bjelić i ocenio da je ovo prvi konkurs sa nešto skromnijim subvencijama, najavivši da će naredni konkursi biti raspisani već u avgustu i septembru, kao i da će sledeće godine iznosi na konkursima biti veće vrednosti.

Bjelić je takođe napomenuo da će akcenat ovakvih projekata biti na nerazvijenim opštinama ali poštujući osnovni princip regionalnog razvoja, gde se neće dozvoliti usporavanje razvijenih kako bi se razvijale manje razvijene opštine.

Pokrajinski sekretar, ovom prilkom pozvao je lokalne samouprave da prate sajt Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i konkurišu, kako bi podstakli i sve ostale, i kako bi se definisale određene mere koje će biti sprovedene.