Sekretar Bjelić predstavio Vojvodinu na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, prisustvovao je danas oktobarskoj sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope ( KLRVE ) u Strazburu, gde su predstavljeni potencijali pokrajine Vojvodine.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope okuplja predstavnike preko 200.000 jedinica lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 država članica.
Resorni sekretar je naveo da je delegacija Pokrajinske vlade održala sastanak sa predsednicom KRLVE Gudrin Mosler-Tronstrom, prilikom kojeg su otvorene brojne teme i predstavljene aktivnosti i potencijali Razvojne agencije Vojvodine.

„ Ovo je izuzetna prilika za promociju naših razvojnih potencijala i demokratskih principa upravljanja u lokalnim zajednicama pred evropskom javnošću, takođe i mogućnost da se razmene iskustva i primeri dobre prakse u razvoju lokalne demokratije, u danima koje Kongres organizuje“, poručio je Bjelić.

Pokrajinski sekretar je istakao, da Vojvodina kao multietnička sredina, jeste jedan od dobrih primera kada je u pitanju jačanje demokratskih procesa na nivou vlasti koja je najbliža građanima. On je naveo, da u prilog tome govori činjenica da pokrajina ima gotovo 70 medija koji emituju svoj program ili objavljuju na manjinskim jezicima, te da kulturnu raznolikost dodatno obogaćuje pet kulturnih institucija nacionalnih manjina.

KLRVE je jedno od osnovnih tela Saveta Evrope, čija uloga je promocija lokalne i regionalne demokratije, unapređivanje lokalnog i regionalnog upravljanja kao i jačnje lokalne samouprave.

Predstavljanju pokrajine, tokom kojeg je prikazan i kratki promotivni film o Vojvodini prisustvovao je generalni sekretar Kongresa Andreas Kifer kao i predsednica Veća regija Kongresa Gun Marit Helgesen.