Bjelić: Usmeriti snage na planiranje, programiranje i realizaciju projekata

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić rekao je 24. juna 2016. godine, čestitajući 37. godišnjicu Departmana za industrijsko inžinjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, da je Departman institucija koju tek očekuju izazovi, i u pravom trenutku je krenuo sa pripremom i edukacijom kadrova, kako bi odgovorili izazovima tržišta.

– U našem društvu nažalost još uvek postoji neznanje i neinformisanost, a to govorim sa aspekta nekoga ko je prethodne godine proveo u sferi lokalnog i regionalnog razvoja, i pripremi i realizaciji projekata koji su finansirani od strane Evropske unije – naglasio je sekretar Bjelić.

Kako je istakao sekretar Bjelić, u narednom periodu će se raditi na saradnji sa novosadskim Univerzitetom, najviše na pripremi projekata, a osnovni cilj Pokrajinske vlade će biti rast životnog standarda svih građanki i građana koji žive u Vojvodini, kroz prvi strateški cilj, a to je ekonomski razvoj.

– Praksa je pokazala da imamo mali broj pripremljenih projekata, pa u narednom periodu treba usmeriti snage na planiranje, programiranje i pripremu projekata– ocenio je Ognjen Bjelić.

Na proslavi godišnjice Departmana govorili su brojni profesori i gosti, istaknuti su značajni postignuti rezultati studenata Fakulteta tehničkih nauka, i dodeljena priznanja studentima, kompanijama, školama i medijskim kućama sa kojima fakultet sarađuje. Istaknuti su i planovi za budućnost, kao što je intenziviranje saradnje sa privredom i transferi znanja u praksi.