Ognjen Bjelić : Digitalizacije rada javne uprave velika razvojna šansa

„Uzimajući u obzir da živimo u 21. veku, činjenica je da digitalizacija predstavlja uslov bez kojeg se ne može i, kao jedan od osnovnih prioriteta Vlade Republike Srbije, predstavlja put koji ćemo sprovoditi u narednom periodu“, rekao je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, uoči održavanja panel diskusije, drugog dana Konferencije posvećene stvaranju digitalnih lokalnih skupština, koja se održava u Novom Sadu.

Bjelić je naglasio da će uvođenje e-parlamenata imati značajnu podršku Pokrajinske vlade i resornog sekretarijata, jer je reč o procesu koji olakšava rad lokalnih skupština, i obezbeđuje veću otvorenost između građana i lokalnih vlasti.

On je posebno ukazao na mesto, koje Grad Novi Sad ostvaruje kao primer dobre prakse u kontekstu digitalizacije, pogotovo kada se ima u vidu da je reč o najvećem gradu u našoj pokrajini, koji treba da služi kao primer drugim lokalnim samoupravama.

Na Konferenciji koju zajedno organizuju Grad Novi Sad i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Bjelić je u izlaganju na temu: „Izazovi postavljanja digitalnih parametara: platforma, resursi i pravni okvir“, učesnicima izneo uverenje da je proces digitalizacije rada javne uprave velika razvojna šansa Republike Srbije.

On je podsetio da je Sekretarijat do sada objavio nekoliko konkursa za sufinansiranje lokalnih samouprava i javnih nabavki u ukupnom iznosu od blizu 50 miliona dinara. Cilj je bio podrška opština u kreiranju strateških dokumenta, te primena neophodnih elektronskih aplikacija, koje jačaju participaciju građana u javnim poslovima i smanjuju ogroman pritisak troškova na lokalne budzete.

Bjelić je naveo i da će kroz poslednje usvojene zakonske akte biti stvorene pretpostavke za transparentniji rad lokalne uprave. Težnja je da u radu lokalnih organa cirkulišu elektronski dokumenti, koji će imati punovažnost i dokaznu snagu, čime će se administrativne barijere i birokratska distanca prema građanima svesti na najmanju meru.

Predstavnici pokrajinskih, republičkih organa i lokalnih samouprava, imali su priliku da u okviru ovog skupa razmene iskustva i saznaju više o značaju digitalizacije na lokalnom nivou, iskustvima i izazovima u uvođenju e-parlamenta, čuju međunarodna iskustva, dobiju dodatna znanja o pravnom okviru za uvođenje novih tehnologija u cilju povećanja javnosti u radu i jačanja dvosmerne komunikacije sa građanima u lokalnim zajednicama.