Saopštenje povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

U okviru globalne kampanje koju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini predvodi Pokrajinski ombudsman pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samopravu saopštava javnosti i građanima AP Vojvodine da je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i prilika da se još jednom ukaže na problem nasilja prema ženama i na važnost zajedničkih nastojanja u stvaranju društvenog i institucionalnog okruženja koje ne toleriše takvo nasilje. Ujedinjene Nacije proglasile su 1999. godine Rezolucijom 54/134, 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi podigle svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Ovaj dan ujedno predstavlja i početak globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koju obeležava preko 1.700 organizacija širom sveta, a koja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. U prethodnom periodu u Republici Srbiji značajno je unapređen zakonadovni i strateški okvir u oblasti prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Ipak, nasilje prema ženama ostaje, na žalost, i dalje prisutno i rasprostranjeno. Zbog toga je potrebno ulagati dodatne napore kako bi sistem zaštite i prevencije bio još uspešniji. Pored podrazumevane efikasne i blagovremene koordinacije i saradnje svih nadležnih institucija, za prevenciju i zaustavljanje nasilja ključno je verovati žrtvama, osnažiti ih i transformisati štetne društvene norme kojima se na bilo koji način normalizuje nasilje. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu član je mreže „Život bez nasilja“ i aktivno učestvuje u radu pokrajinskog Koordinacionog tima čijim radom od osnivanja koordiniše Pokrajinski ombudsman. Zadatak Koordinacionog tima je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti najšire javnosti o nasilju prema ženama, odnosno, nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju. Odgovornost da zaustavimo i sprečimo nasilje imamo svi, jer otpor nasilju ne može da bude sveden na pojedinačan napor, već plod kolektivnog nastojanja i objedinjenog međusektorskog pristupa. Zato na današnji dan šaljemo zajedničku poruku da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne može i ne sme tolerisati, i da je potrebno da svi zajednički i istovremeno radimo na ostvarivanju istog cilja – izgradnji društva u kome će svako nasilje biti sankcionisano, nasilnici stigmatizovani, a žrtve efikasno zaštićene.