Na osnovu člana 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 30/18), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavljuje

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE NA NACRT PREGLEDA I ANALIZE STANJA KAO POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE 2022-2030. GODINA

Trajanje javnih konsultacija: 25. oktobar – 8. novembar 2021. godine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike ekonomsko-socijalnih partnera, kao i predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane na onlajn konsultacije u vezi sa nacrtom Pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina.

Javne konsultacije se pokreću u cilju prikupljanja nedostajućih podataka i provere realnog stanja u odnosu na pokazatelje koji su bili predmet analize i provere pretpostavki o zatečenom stanju. Za svaku analiziranu oblast postavljen je poseban dokument i poseban obrazac.

Predloge, sugestije i komentare, za jednu ili više oblasti, učesnici u procesu konsultacija dostavljaju ISKLJUČIVO NA OBRASCU koji se nalazi na internet stranici https://www.planrazvojaapv.rs/ u segmentu JAVNE KONSULTACIJE/Analiza stanja, u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2021. godine.

Sva dodatna pitanja možete uputiti putem elektronske adrese: info@planrazvojaapv.rs
Uključite se, informišite se, neka vaše znanje i iskustvo pomognu u izradi što efikasnijeg i sveobuhvatnijeg Plana razvoja AP Vojvodine.

 

 

Objavljen poziv za javne konsultacije u okviru projekta izrade Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine

Datum: 25. 10. 2021. godine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu uputio je poziv predstavnicima državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnicima udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačkim, strukovnim i drugim organizacijama, predstavnicima ekonomsko-socijalnih partnera, kao i predstavnicima privrednih subjekata i drugim zainteresovanim stranama na onlajn konsultacije u vezi sa nacrtom Pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina.

Javne konsultacije će se sprovoditi u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2021. godine. Javne konsultacije se pokreću u cilju prikupljanja nedostajućih podataka i provere realnog stanja u odnosu na pokazatelje koji su bili predmet analize i provere pretpostavki o zatečenom stanju.
https://www.planrazvojaapv.rs/

 

 

PRODUŽEN ROK TRAJANJA POZIVA NA JAVNE KONSULTACIJE NA NACRT PREGLEDA I ANALIZE STANJA KAO POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE 2022-2030. GODINA

Trajanje javnih konsultacija: 25. oktobar – 12. novembar 2021. godine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva predstavnike državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnike udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike ekonomsko-socijalnih partnera, kao i predstavnike privrednih subjekata i druge zainteresovane strane na online konsultacije u vezi sa nacrtom Pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina.

Javne konsultacije se pokreću u cilju prikupljanja nedostajućih podataka i provere realnog stanja u odnosu na pokazatelje koji su bili predmet analize i provere pretpostavki o zatečenom stanju.

Za svaku analiziranu oblast postavljen je poseban dokument i poseban obrazac.

Predloge, sugestije i komentare, za jednu ili više oblasti, učesnici u procesu konsultacija dostavljaju najkasnije do 12. novembra 2021. godine, ISKLJUČIVO NA OBRASCU koji se nalazi na internet stranici https://www.planrazvojaapv.rs/ u segmentu JAVNE KONSULTACIJE/Analiza stanja,

Sva dodatna pitanja možete uputiti putem elektronske adrese: info@planrazvojaapv.rs

Uključite se, informišite se, neka vaše znanje i iskustvo pomognu u izradi što efikasnijeg i sveobuhvatnijeg Plana razvoja AP Vojvodine.

 

 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA
RAZVOJA AP VOJVODINE 2023-2030. GODINE

Na osnovu odluke Pokrajinske vlade od 7. decembra 2022. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, civilnog sektora kao i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa predlogom Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine za period 2023-2030. godina i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godina se sprovodi se u
periodu od 9.12.2022. do 25.01.2023. godine.

U tom periodu biće sprovedene javne prezentacije Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine u sledećim gradovima:

  • 15.12.2022. godine u Novom Sadu od 10 do 14 časova (Vladike Platona bb, sala Skupštine APV) – Agenda događaja
  • 21.12.2022. godine u Somboru od 11 do 14 časova (Trg cara Uroša 1)
  • 18.01.2023. godine u Sremskoj Mitrovici od 11 do 14 časova (Svetog Dimitrija 13)
  • 25.01.2023. godine u Zrenjaninu od 11 do 14 časova (Trg Slobode 10).

Svi zainteresovani mogu da prisustvuju javnim prezentacijama Plana razvoja dolaskom na navedenu adresu. Prijave za učešće moguće je uraditi putem imejl adrese region@vojvodina.gov.rs.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati i putem obrasca koji se nalazi na internet stranicama www.region.vojvodina.gov.rs, www.planrazvojaapv.rs i www.ekonsultacije.com.

Takođe, komentare je moguće dostaviti Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na adresu Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili elektronskim putem na imejl adresu: region@vojvodina.gov.rs isključivo na priloženom obrascu.

Po okončanju javne rasprave, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Razvojna agencija Vojvodine analiziraće pristigle primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Usvojen Plan razvoja AP Vojvodine od 2023. do 2030. godine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na 22. sednici, održanoj 19. aprila 2023. godine, usvojila je Plan razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine.

Prioritetni ciljevi Plana razvoja AP Vojvodine integrisani su u četiri pravca: ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj, kao i zaštitu životne sredine.

Kako je rekao pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, Plan razvoja predstavlja hijerarhijski najvažniji strateški dokument razvoja do 2030. godine.

– Mi smo sa izradom Plana razvoja Vojvodine krenuli još 2020. godine i prvo smo radili analizu postojećeg stanja. Ideja nam je bila da pokušamo da budemo što transparentniji i da uključimo što širi auditorijum svih zainteresovanih strana, ne samo privrednih društava, institucija i organizacija, nego i pojedinaca građana i građanki Vojvodine. Stoga nam je partner u izradi ovog dokumenta Nemačka organizacija GIZ koja nam je obezbedila medijske stručnjake, te je na taj način omogućeno da budemo dostupni širokom auditorijumu. U samom procesu izrade Plana razvoja AP Vojvodine imamo 1.712 direktno uključenih lica. Mislim da je to impozantan podatak koji govori o tome da smo uspeli u našoj nameri da uključimo što više ljudi – rekao je pokrajinski sekretar Aleksandar Sofić, i dodao da je u izradi Plana razvoja Vojvodine učestvovalo 48 različitih institucija, organizacija i privrednih društava.

Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a proces izrade je koordinisala Razvojna agencija Vojvodine. O navedenom planskom dokumentu održana je sveobuhvatna javna rasprava u četiri grada, Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Sremskoj Mitrovici.

Cilj donošenja pokrajinske skupštinske odluke o Planu razvoja je definisanje efikasnog modela organizacije i koordinacije razvojnih politika AP Vojvodine i utvrđivanje optimalnih rešenja za prevazilaženje zatečenih razvojnih problema, kao i unapređenje društveno-ekonomskog položaja svih građana u Vojvodini. Plan razvoja Vojvodine  je  najvažniji sveobuhvatni planski dokument AP Vojvodine. Definiše razvojne ciljeve u svim oblastima društvenog života, kao i mehanizme i odgovornosti za njihovo ostvarivanje.

Plan razvoja AP Vojvodine usvajanjem u Skupštini Vojvodine postaje punovažan i obavezujući dokument za pokrajinsku upravu i lokalnu samoupravu.