Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Danas je u Novom Sadu, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u prisustvu brojnih predstavnika opština, gradova i pokrajinskih organa uprave, održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Pozdravljajući prisutne pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić istakao je da serija javnih rasprava o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ima veliki značaj za položaj, odnosno radno-pravni status svih zaposlenih službenika u javnoj upravi, posebno službenika na položaju i funkcionera u lokalnoj i pokrajinskoj administraciji.

„Suštinu ovih javnih rasprava čine izmene i dopune Zakona koji ima ogroman značaj za ukupan sistem i funkcionisanje pokrajinske i lokalne samouprave, dakle, ne samo iz ugla prava i dužnosti zaposlenih iz radnog odnosa, već, pre svega, u pogledu bržeg i efikasnijeg reagovanja pokrajinske i lokalne samouprave na zahteve i potrebe građana i subjekata poslovne zajednice,“
podvukao je Sofić istakavši da je u procesu izgradnje uprave po meri građana i privrede, nezaobilazan segment profesionalizacija službeničkog kadra i stalno jačanje njihovih kompetencija.

Sofić je podsetio da se javna uprava nalazi u procesu digitalizacije i uvođenja programa e-uprave u pokrajinske organe i institucije, istakavši da uvođenje programa elektronske uprave ne predstavlja samo unutrašnju reorganizaciju pokrajinske uprave već, pre svega, njenu bolju funkcionalnost i veću efikasnost pokrajinskih organa, uprava i službi u procesu rada.

On je tom prilikom najavio potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu koje se očekuje u narednih mesec dana.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Savićević naglasila je da će se izmene i dopune Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicima lokalne samouprave prevashodno odnositi na unapređeno upravljanje ljudskim resursima u okviru sistema kao što su pokrajinska i administracija lokalnih samouprava, kako bi se obezbedila efikasnost celokupnog delovanja državne uprave.