Успешно завршена обука и додељени сертификати за употребу ИТ алата у оквиру реализације пројекта DR SHARE

У среду 31.маја 2017. године завршена је обука и додељени су сертификати полазницима ове обуке за употребу ИТ алата у оквиру реализације пројекта DR SHARE, суфинансираног од ЕУ, а који окупља партнере из три државе Србије, Хрватске и БиХ, који су прошли обуку за програмску апликацију, односно ИТ алат, чија ће употреба помоћи у управљању система цивилне заштите у ванредним ситуацијама.
 
Циљ овог пројекта је да се, након поплава у мају 2014. године, унапреди спремност све три државе за реаговање у ванредним ситуацијама, а овај ИТ алат ће значајно помоћи и у пилот фази ће бити примењен на подручју обухваћеном пројектом, односно на подручју Сремског округа АП Војводине у Србији,  Вуковарско-сријемске жупаније у Хрватској и Посавске жупаније у Босни и Херцеговини.

Коришћење овог ИТ алата, као помоћ у управљању ванредним ситуацијама, омогућиће брзу процену степена елементарне непогоде, те адекватну процену расположивих снага цивилне заштите поједине партнерске државе којом систем цивилне заштите треба да реагује да би се последице елементарне непогоде смањиле на најмању могућу меру. Помоћу ИТ алата омогућава се евиденције свих делова система цивилне заштите: физичких и правних субјеката, као и материјално-техничка средства овог система у појединим регијама укљученим у пројекат.
 
Последица евиденције свих делова цивилне заштите је стандардизовање поступака управљања расположивим снагама, убрзавање деловања целокупног система у кризним ситуацијама, али и могућност дефинисања потребе за додатним снагама у условима када ванредна ситуација надилази расположиве снаге на подручју обухваћеном елементарном непогодом. Овде ИТ алат  долази до изражаја, јер дефинише стандардизоване извештаје који се у условима елементарне непогоде размењују на прекограничном подручју да би једна држава могла помоћи другој држави поштујући протоколе на билатералном нивоу, између две партнерске државе.

Вредност пројекта DR SHARE („Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ или „Смањење катастрофа, стандардизовање анализа опасности и процене ризика“) је 281.222 ЕУР, од чега је 75% финансирано од стране ЕУ. Пројекат је започет 1. јануара 2016. године, а предвиђено је да траје укупно 18 месеци.