Запослени у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

  • Александар Софић – покрајински секретар aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs Тел: +381 (0)21 487 4586 Факс: +381 (0)21 456 060
  • Радивој Парошки – заменик секретара radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs Тел: +381 (0)21 487 48 94 Факс: +381 (0)21 456 952
  • Дарко Чутурић – подсекретар покрајинског секретаријата darko.cuturic@vojvodina.gov.rs Тел.: +381 (0)21 487 45 45

Сектор за регионални развој и пројекте


Одсек за пројекте

Одсек за регионални развој


Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције


Одсек за међурегионалну сарадњу и европске интеграције


Сектор за локалну самоуправу и правна питања


Одeљење за локалну самоуправу и правна питања

  • др Иван Петровић, виши саветник – начелник одељења ivan.petrovic@vojvodina.gov.rs +381 (0)21 487 4896
  • Огњен Допуђ, самостални саветник – мировање радног односа
  • Соња Гавриловић, саветник sonja.gavrilovic@vojvodina.gov.rs +381 (0)21 487 4584
  • Тамара Јукић-Крижан, саветник tamara.jukic@vojvodina.gov.rs +381 (0)21 487 4686
  • Јелена Мијановић, саветник jelena.mijanovic@vojvodina.gov.rs +381 (0)21 487 4896
  • Миливој Цвјетан, саветник – мировање радног односа

Група за људске ресурсе


Одељење за опште материјално финансијске и заједничке послове