Састанак о усаглашавању пројеката у прекограничној сарадњи Мађарске и Србије

Помоћници покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић и Јован Подрашчанин учествовали су данас на серији састанака представника Развојне агенције жупаније Бач-Кишкун са представницима покрајинских секретаријата, ради усаглашавања пројеката у вези прекограничног програма Мађарска-Србија.

Како је овом приликом рекао помоћник Небојша Дракулић, ово је један од низа састанака у вези генерисања пројеката у оквиру прекограничне сарадње Србије и Мађарске, који треба да допринесу конкретизацији пројектних предлога, као и даљих корака у њиховој реализацији и аплицирању при европским фондовима.

– Кандидовано је 15 тема за разговор, а разматрано је 11 пројеката који се тичу туризма, заштите животне средине, културног наслеђа, управљања водама, обновљивих извора енергије, као и пројеката везаних за железнички и друмски саобраћај – нагласио је помоћник Дракулић.

Како је оценио помоћник Дракулић, динамика сарадње је на завидном нивоу, па се очекује да комуникација буде ефикасна, као и размена података, како би до краја године били завршени пројекти.

По речима помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Мирјане Лабан, ресорни секретаријат учествује на овом позиву са три пројекта. Секретријат је носилац пројекта „Заштићене средине од инвазивних врста“, који се првенствено односи на борбу против амброзије, док је на другом пројекту „Очување станишта велике дропље“ носилац Покрајински завод за заштиту природе а пројекат је везан за оснаживање тог подручја за развој еко-туризма и подизање видљивости и значаја наше природне баштине.

– Трећи пројекат је „Стопама птица селица“, који се базира на очувању и заштити подручја, које ове птице настањују. Тренутно смо у фази припрема апликација, пронашли смо партнере, и на овај начин ће се искористити могућности за финансирање пројеката из предприступних фондова Европске Уније. Развојем ових подручја имамо вишеструке ефекте, да се природна баштина на територији Војводине сачува и да се више о њој брине, да постане видљива и интересантнија туристима, и да се локалне заједнице развију кроз туризам, као и да се одржава стална комуникација са партнерима из Мађарске – рекла је Мирјана Лабан.

У разговорима су учествовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Секретаријата за привреду и туризам, Секретаријата за културу, јавно инфомисање и односе с верским заједницама, Секретаријата за здравство, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и представници Железница Србије.

Како је речено на састанку, Европска Комисија је 15. децембра 2015. године прихватила нови програм прекограничне сарадње између Мађарске и Србије – програм Interreg-IPA CBC Мађарска-Србија. Средства обезбеђена од стране Европске Уније износе око 65 милиона евра, а укупни буџет програма износи око 77 милиона евра. Други позив за подношење предлога пројеката отворен је 3. октобра 2016. године, са предвиђеним буџетом од око 21 милион евра, а и траје до 31. јануара 2017. године.