Потребно је мотивисати локалне самоуправе да идентификују развојне потребе

Друга у низу конференција на тему регионалног развоја, коју организује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу одржана је 10. децембра 2018. године у Сомбору, а циљ је упознавање представника локалних самоуправа и канцеларија за локални економски развој са значајем и могућностима регионалног развоја, кроз паметну специјализацију и путем коришћења доступних европских фондова.

Подсекретар у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић поздравио учеснике и овом приликом поручио да је важно да постоји обострана комуникација између локалних самоуправа и ресорног секретаријата, јер без идентификовања потреба локалних самоуправа не могу да се креирају правци деловања виших нивоа власти.

– Ресорни секретаријат у сарадњи са развојним агенцијама креира услове за промоцију пројеката који имају локални, регионални и прекогранични значај. Због тога је и креиран јединствени софтвер који ће користити све локалне самоуправе у Војводини, а већ је тестиран у Кули, којим ће се повећати ефикасност пројеката и спречити конкуренција између локалних самоуправа – рекао је Војновић.

Он је изразио наду да ће остварени резултати и активно учешће свих појединачних субјеката регионалног развоја мотивисати свих 45 локалних самоуправа у Војводини да идентификују развојне потребе које обезбеђују остварење заједничких интереса, укључујући и ефикасно функционисање инфраструктурних система од значаја за квалитетнији живот грађана.
 
Присутнима је о регионалном развоју и циљевима Стратегије „Европа 2020“ говорила заменица директора Регионалне развојне агенције „Панонрег“ из Суботице Љубица Месарош, која је овом приликом истакла да се креирањем регионалних политика, као инструмената за постизање уједначеног и одрживог развоја ствара предуслов за иновације које ће донети највећу стопу поврата улагања.

– Један од предуслова за регионални развој је специјализација регија, јер нису све регије исте, свака има своју специфичност у чему је успешна, а то се може дефинисати кроз сарадњу универзитета, истраживачких центара, предузећа и јавне управе. Тиме се може створити платформа за стратегију паметне специјализације путем дефинисања приоритета – нагласила је Љубица Месарош.

О регионалном развоју и европским фондовима говорио је Ендре Балаша, менаџер у канцеларији Регионалне развојне агенције „Панонрег“ из Бачке Тополе, а Владица Војиновић са Универзитета „Едуконс“ је овом приликом истакла да је циљ да се имплементира јединствено софтверско решење „Смар дев“ за управљање пројетима и стратешко планирање, који би све локалне самоуправе требало да користе ради боље искоришћености ресурса.

– Софтвер је прилагођен свима и све јединице локалне самоуправе могу да га користе бесплатно захваљујући сарадњи ресорног секретаријата и Универзитета „Едуконс“, и сматрам да је ово јединствена прилика да прикажемо због чега је неопходно да се софтвер користи и које су његове предности – нагласила је Владица Војиновић.