Uspešno završena obuka i dodeljeni sertifikati za upotrebu IT alata u okviru realizacije projekta DR SHARE

U sredu 31.maja 2017. godine završena je obuka i dodeljeni su sertifikati polaznicima ove obuke za upotrebu IT alata u okviru realizacije projekta DR SHARE, sufinansiranog od EU, a koji okuplja partnere iz tri države Srbije, Hrvatske i BiH, koji su prošli obuku za programsku aplikaciju, odnosno IT alat, čija će upotreba pomoći u upravljanju sistema civilne zaštite u vanrednim situacijama.

Cilj ovog projekta je da se, nakon poplava u maju 2014. godine, unapredi spremnost sve tri države za reagovanje u vanrednim situacijama, a ovaj IT alat će značajno pomoći i u pilot fazi će biti primenjen na području obuhvaćenom projektom, odnosno na području Sremskog okruga AP Vojvodine u Srbiji,  Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj i Posavske županije u Bosni i Hercegovini.

Korišćenje ovog IT alata, kao pomoć u upravljanju vanrednim situacijama, omogućiće brzu procenu stepena elementarne nepogode, te adekvatnu procenu raspoloživih snaga civilne zaštite pojedine partnerske države kojom sistem civilne zaštite treba da reaguje da bi se posledice elementarne nepogode smanjile na najmanju moguću meru. Pomoću IT alata omogućava se evidencije svih delova sistema civilne zaštite: fizičkih i pravnih subjekata, kao i materijalno-tehnička sredstva ovog sistema u pojedinim regijama uključenim u projekat.

Posledica evidencije svih delova civilne zaštite je standardizovanje postupaka upravljanja raspoloživim snagama, ubrzavanje delovanja celokupnog sistema u kriznim situacijama, ali i mogućnost definisanja potrebe za dodatnim snagama u uslovima kada vanredna situacija nadilazi raspoložive snage na području obuhvaćenom elementarnom nepogodom. Ovde IT alat  dolazi do izražaja, jer definiše standardizovane izveštaje koji se u uslovima elementarne nepogode razmenjuju na prekograničnom području da bi jedna država mogla pomoći drugoj državi poštujući protokole na bilateralnom nivou, između dve partnerske države.

Vrednost projekta DR SHARE („Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ ili „Smanjenje katastrofa, standardizovanje analiza opasnosti i procene rizika“) je 281.222 EUR, od čega je 75% finansirano od strane EU. Projekat je započet 1. januara 2016. godine, a predviđeno je da traje ukupno 18 meseci.