Vojvodina i Gelderland, korak bliže saradnji dve pokrajine

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu učestvovali su od 22. do 23. maja na konferenciji „Podsticanje preduzetništva kroz održivi razvoj“ u Arnemu, glavnom gradu najveće holandske pokrajine Gelderland. Ova konferencija je održana u sklopu promovisanja rezultata pokrajine Gelderland u oblasti preduzetništva, zbog kojih je od strane Komiteta regiona nagrađena titulom Evropski preduzetnički region za 2019. godinu. Na poziv domaćina, a u nastojanju intenziviranja saradnje sa ovom holandskom pokrajinom, predstavnici Vojvodine u Briselu su održali više značajnih sastanaka.

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu je tokom prošle godine uspostavila saradnju sa Predstavništvom holandskih regiona u Briselu, dok se u proteklih godinu dana pokrajina Gelderland istakla kao najpoželjniji holandski region za uspostavljanje saradnje u više oblasti.

„Sa pokrajinom Gelderland su u proteklih godinu dana uspostavljeni dobri kontakti i intenzivna komunikacija, a Kancelarija Vojvodine u Briselu je uverenja da bi u narednom periodu trebalo formalizovati saradnju dve pokrajinske vlade, odnosno zainteresovanih sekretarijata“, istakao je Šef Kancelarije u Briselu Srđan Mačkić.

Gelderland i Vojvodina imaju slične geografske karakteristike, a glavne privredne grane u obe pokrajine su poljoprivreda i informacione tehnologije. Takođe, iako je Gelderland značajno razvijeniji region, upravo to je prilika da se kroz saradnju unaprede znanja, veštine i tehnologija u različitim oblastima.

Pored toga, prioritet u narednom periodu će biti u povezivanju malih i srednjih preduzeća iz Gelderlanda i Vojvodine, s obzirom da je Gelderland jedan od vodećih evropskih regiona u oblasti podsticanja preduzetništva, ali i uopšte dobar primer sinergije regionalne vlade, poslodavaca i građana. To je zajednički zaključak sastanka sa direktorom za međunarodnu saradnju pokrajine Gelderland, Erijem Tijinkom, sa kojim je razgovarano o organizovanju susreta dveju pokrajinskih delegacija. U tom cilju, u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu 19. juna biće održan sastanak sa predstavnicom Gelderlanda u Briselu Rebekom Hej.

Predstavnici Gelderlanda su tokom ove posete izrazili uverenje da zbog geografskih sličnosti i ekonomskih predispozicija, dve pokrajine imaju veliki potencijal za saradnju. Takođe, konstatovano je da je najbolji primer dosadašnja uspešna saradnja naših institucija sa Univerzitetom u Vageningenu. Ova prilika je iskorišćena i za razgovor sa predstavnicima Razvojne agencije Istočne Holandije (Oost NL), u čijoj ingerenciji je širi region od provincije Gelderland, te je dogovorena privredna promocija AP Vojvodine, čija bi realizacija trebala biti završena do kraja ove godine.

Tokom konferencije, predstavljeni su domaći privrednici, odnosno subjekti koji podstiču razvoj preduzetništva, te su razmenjeni kontakti i interesovanja za povezivanjem.