Uspostavljena saradnja sa holandskim regijama i valonskim privrednicima

U petak 19. januara 2018. godine predstavnici AP Vojvodine u  Briselu, Srđan Mačkić i Đorđe Cicović,  održali su  dva odvojena sastanka, prvi sa direktorom Predstavništva holandskih regija Rob van Eijkerenom (Rob van Eijkeren), a drugi sa savetnikom Unije valonskih privrednika  Patrikom Heinriksom  (Patrick Heinrichs).

Oba sastanka su imala za cilj produbljivanje dalje saradnje APV i njenih subjekata, posebno što do sada APV nije sarađivala sa holandskim regijama, odnosno sa pomenutom unijom iz Valonije.

Kao rezultat sastanaka, pokrajinskim institucijama su dostavljene relevantne informacije o oblastima u kojima postoji mogućnost saradnje i formalizovanja odnosa.

Kako Predstavništvo holandskih regija okuplja 12 regija,  dogovoreno  je da  će se u  narednom periodu  identifikovati sa kojim regijama će APV konkretnije raditi i u kojim oblastima,  sa naglaskom na  poljoprivredu, privredu  i  IT sektor.

Sa savetnikom Unije valonskih privrednika dogovoreno je da će se u narednom periodu valonski privrednici povezati kako sa Razvojnom agencijom Vojvodine tako  i sa Privrednom komorom Vojvodine, a naglašeno je i da postoji volja valonskih privrednika da učestvuju  u projektima u oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede, kao i u oblasti upravljanja otpadom. Pored toga, neke od najvećih kompanija  iz Valonije su takođe izrazile interesovanje za poslovanje na teritoriji APV.

Oba sagovornika su ovom prilikom upoznata sa privrednim potencijalima Vojvodine, subvencijama koje Pokrajinska vlada obezbeđuje, kako inostranim, tako i domaćim privrednicima, te sa najvažnijim temama kojima se bavi Kancelarija APV u Briselu. Zajednički zadatak u narednom periodu je valorizacija ovih razmenjenih informacija u konkretnim projektima i inicijativama.