Unapređenje privrednog ambijenta između Flandrije i Vojvodine

Šef Kancelarije APV u Briselu Srđan Mačkić i Đorđe Cicović, savetnik u Kancelariji APV u Briselu, u ponedeljak 11. decembra 2017. godine razgovarali su sa predstavnicima Flamanske agencije za investicije i trgovinu – FIT (Flanders Investment and Trade), što predstavlja nastavak napora predstavnika APV u Briselu da i u narednom periodu  rade na stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta u zemljama Beneluksa za naša preduzeća, i nastavak  promocije Vojvodine kao investicione destinacije, kako bi se dalje podstakle strane investicije iz ovog dela Evrope.
 
U načelu je dogovoreno povezivanje naših privrednih subjekata te uža saradnja sa Razvojnom agencijom Vojvodine i Privrednom komorom Vojvodine. Pored toga, u skladu sa planovima Kancelarije APV u Briselu za 2018., a koji se odnose na aktivnosti u promociji privrede, dogovoreno je da se tokom naredne godine održi promocija različitih klastera iz APV u ovoj flamanskoj agenciji, kako bi se na taj način direktno tražili potencijalni privredni partneri sa obe strane. Takođe, FIT je veoma zainteresovana da u narednom periodu učestvuje na značajnijim događajima i sajmovima u AP Vojvodini, posebno u okviru IT sektora i poljoprivrede. Podudarnost privreda dve regije je upravo u pomenutim sektorima što stvara značajan prostor za buduću saradnju.
 
Na sastanku je zaključeno i da postoji mogućnost potpisivanja bilateralnog sporazuma između FIT i neke od pokrajinskih institucija u oblasti investicija i trgovine, ukoliko bi dalje aktivnosti rezultirale potrebom za insitucionalizacijom predviđene saradnje.