U Državnom data centru u Kragujevcu počela obuka za implementaciju eUprave u opštinama AP Vojvodine

Predstavnici 14 gradova i opština AP Vojvodine danas su posetili Državni data centar u Kragujevcu u cilju pripreme za dalju implementaciju usluga eUprave na lokalu, u skladu sa zajedničkom inicijativom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Kancelarije za IT i eUpravu iz Beograda.

Obuke i obilazak Državnog data centra organizovani su za načelnike opštinskih uprava, IT stručnjake i druga lica koje će biti zadužena za poslove administratora odeljenja u prijavljenim loklanim samoupravama.

„Naša politika zasnovana je na uspostavljanju, ostvarivanju i stalnom razvoju međuregionalne saradnje, ali i razvoju i unapređenju usluga koje JLS pružaju svojim građanima, privrednim subjektima i investitorima. Naš cilj je da u postojećem institucionalnom i administrativnom okviru zaposleni realizuju visok nivo kvaliteta u pružanju usluga kako građanima tako i privrednicima. Imajući u vidu postojeće digitalno okruženje i značajni napredak naše zemlje u ovoj oblasti, jer smo za kratko vreme izbili u sam svetski vrh digitalizacije državne uprave, naš zadatak je da nastavimo sa brzim i efikasnim razvojem i uvođenjem novih elektronskih usluga. Uvek ćemo biti podrška i pružaćemo stručnu i materijalnu pomoć u vašim namerama da poboljšate uslove života građana, da obezbedite dobar poslovni ambijent i implementaciju strateškog i planskog razvoja jedinica lokalne samouprave”, istakao je zamenik pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški.

Predstavnici vojvođanskih opština, danas su tokom jednodnevne obuke najpre upoznati sa postojećim uslugama eUprave u lokalnim samoupravama: eZUP, eVrtić eBeba, eGrađanin i jedinstveno upravno mesto, te generisanjem usluga lokalnih samouprava na portalu eUprava.

Takođe, opredeljeni predstavnici opština prisustvovali su predavanjima o Uredbi o kancelarijskom poslovanju, otvorenim podacima kao i postupku smeštanja opreme i podataka u Državni data centar i Jedinstvenu IKT mrežu.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović je istakao značaj Državnog data centra koji je otvoren i pušten u probni rad u decembru prošle godine kao najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

U narednom periodu, u skladu sa epidemiološkim merama, planirane su još dve poste Državnom data centru u Kragujevcu čime bi obuku prošli predstavnici svih 45 opština Vojvodine. Predavanja drže stručnjaci iz Kancelarije za IT i Elektronsku upravu iz Beograda.

Poseti data centra u Kargujevcu, prisustvovao je i podskeretar u sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i loklanu samoupravu Darko Milanković i predstavnici Kancelarije za informacione tehnologije i Elektronsku upravu.

 

 

Please follow and like us: