U Aradu održana koneferencija „ Via Habzburg“

Povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evrope od Republike Austrije i posvećenosti evropskim vrednostima koje promoviše Županija Arad, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa koje je županija nasledila od Habzburške monarhije, danas je u Aradu  u saradnji sa Institutom evropskih regija održana koneferencija pod nazivom „Via Habzburg“ koja je okupila brojne regionalne donosioce odluka i kulturne aktere.

Konferenciji posvećenoj proširivanju jedne od kulturnih ruta Saveta Evrope u ime predsednika Pokrajinske vlade prisustvovao je pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić.

On je ocenio da su okuplјanja posvećana jačanju kulturnih i turističkih veza od velikog značaja za sve aktere u regionu,  podsetivši na primer Novog Sada i Temišvara  koji imaju saradnju u okviru priprema za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine  kroz kreiranje zajedničkih programa i promovisanje jedinstvenog „evropskog kulturnog regiona“ koji čine ova dva grada.

Kako je naglašeno tokom konferencije, projekat „Via Habzburg“ je jedan od kulturnih puteva Saveta Evrope a tokom diskusija u tri panela  zaklјučeno je da za istočnu i jugoistočnu Evropu  nedostaje sličan kulturni put, gde je monarhija  Habzburg oblikovala istorijski  razvoj.

Okrug Arad sada,  kako je rečeno, pokušava da se poveže sa ostatkom Evrope uspostavlјanjem sopstvenog kulturnog puta habsburškog nasleđa i jačanja istorijskih i kulturnih veza posebno u kontekstu intenziviranja turizma.

Habzburška istorija sačuvana je na mestima koja pokrivaju hilјade kvadratnih kilometara u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Dvorci, palate, veličanstvene crkve, manastiri,  i izvanredni muzeji pokazuju da je ova čuvena dinastija ne samo odlučno oblikovala i uticala na istoriju, već i na umetnost.

Konferenciji su prisustvovali predsednik Instituta evropskih regija, dr Franc Šausberger, izvestilac Komiteta regiona, Stefano Dominioni, direktor Instituta za kulturne rute Saveta Evrope, Lejla Štrobol, austrijski komitet „Plava značka“ i predsednik i menadžer Via Habzburga-a Elizabet Udolf- Štrobol.