Održani sastanci delegacije Vojvodine sa predstavnicima nemačkih, austrijskih i hrvatskih regija

Tokom boravka na Evropskoj nedelji regiona i gradova u Briselu članovi delegacije Vojvodine, imali su niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima više evropskih regiona sa kojima Vojvodina ima potpisane protokole o saradnji, kao što su nemačke pokrajine Baden-Virtemberg i Hesen i austrijska pokrajina Štajerska, Osječko-Baranjska županija, kao i sastanak sa Ruis Kalaverom, direktorkom Sektora za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske unije.

Članovi delegacije Vojvodine su na sastancima u predstavništvima ovih regiona u Briselu izložili prioritete Pokrajinske vlade koji se odnose na brži ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede i usmerenost na ulaganja u slabije razvijene opštine u Vojvodini.

U razgovorima, članovi delegacije su naišli na potvrdu sagovornika da se radi o oblastima u kojima je moguće unapređivati postojeću saradnju. Na svim sastancima razmatrana je i mogućnost razmene studenata radi stručnog usavršavanja.

Kao najvažnija stvar, koja Vojvodinu čini dobrim primerom u regionu, pa i u Evropi, jeste odnos prema nacionalnim manjinama i negovanje visokog stepena multietničnosti, složili su se sagovornici na ovim sastancima.

U Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji, u Kancelariji Vojvodine u Briselu, delegacije Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine predstavili su potencijale Vojvodine na prijemu organizovanom za predstavnike regija, gradova i privrednike koji su zainteresovani za ulaganje u Vojvodini.