Podsekretar Nebojša Vojnović i pomoćnik Nebojša Drakulić održali sastanak sa prof.Nikolasom Levratom na temu perspektive EU

Dugogodišnji direktor Global Studies Univerziteta u Ženevi i šef departmana za međunarodno pravo Univerziteta u Ženevi Nikolas Levrat (Nicolas Levrat) bio je danas gost Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i Pokrajinske vlade, odnosno Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na interaktivnom sastanku, ovaj ugledni stručnjak upoznao je učesnike skupa sa perspektivama EU i šta se u budućnosti može očekivati.

Na sastanku su učestvovali gospodin Nebojša Vojnović, podsekretar u Sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, prof. dr Svetlana Mihić, podsekretar u Sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dr Jelena Damnjanović, direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.