Pomoćnik sekretara Šandor Egereši na sastanku sa izvestiocima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor sastali su se danas u Pokrajinskoj vladi sa izvestiocima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Lucijom Kron (Lucia Kroon) i Serenom Šumaherom (Soeren Schumacher). Ta delegacija boravi u Srbiji radi pripreme redovnog izveštaja o stanju lokalne i regionalne demokratije u državama članicama Saveta Evrope, koji će biti podnet Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.
 
Ispred Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sastanku je prisustvovao i pomoćnik sekretara Šandor Egereši, gde je bilo reči o pitanjima koja se odnose na rad organa teritorijalne autonomije, saradnju sa državnim organima, kao i organima lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, u svetlu primene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koju je i naša zemlja ratifikovala.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović izrazio je zadovoljstvo što istorija odnosa naših regionalnih i lokalnih vlasti sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope ima napredak i izrazio uverenje da će on biti zabeležen i u predstojećem izveštaju.

On je upoznao delegaciju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti o tome da su obezbeđeni trajniji mehanizmi saradnje sa nacionalnim nivoom vlasti, kroz održavanje zajedničkih sednica dve Vlade, kao i kroz konstituisanje zajedničkih radnih tela i grupa za rešavanje konkretnih sektorskih pitanja i za to naveo primer koorodinisanog rada na obnovi školskih objekata.

Govoreći o pitanjima kojima se osnažuje rad pokrajinskih organa, Mirović je naveo da je na teritoriji AP Vojvodine počela primena zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kojim se obezbeđuje profesionalizacija i depolitizacija službenika na lokalnom nivou. Takođe, upoznao je delegaciju da u Republici Srbiji postoji konsenzus o potrebi donošenja zakona o finansiranju AP Vojvodine, kojim će se, u odnosu na njene ustavne nadležnosti, trajno definisati predvidiv model finansiranja. Kao napredak, Mirović je istakao i primenu Zakona o javnoj svojini, čijim donošenjem su se stekli uslovi da autonomna pokrajina i lokalne samouprave dobiju vlasništvo nad imovinom u statusu javne svojine i upravljaju njome u svom interesu.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor upoznao je delegaciju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti sa značajem Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji je Republika Srbija donela 2009. godine, ističući da se ovaj zakon u praksi pokazao kao najbolje rešenje pitanja odnosa većine i manjina u sferi očuvanja njihovog identiteta.

„Primena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih zajednica relaksirao je odnos većine i manjina. Nakon sedam godina njegove primene on se može i treba dalje nadograđivati, ali definitivno može da posluži kao model i primer ostalim zemljama u regionu, s obzirom na činjenicu da je pitanje odnosa većine i manjina svuda prisutno“, ocenio je predsednik Pastor. On je istakao i da je u Skupštini AP Vojvodine u službenoj upotrebi šest jezika i to ne samo formalno i na papiru, nego u praksi, te da je zajedničko opredeljenje pokrajinske Skupštine i Vlade da se to i održi i još više unapredi.