Brisel: Sastanak sa Generalnim sekretarom Komiteta regija Jiržijem Burianekom

U sedištu Komiteta regija u Briselu održan je sastanak između predstavnika APV u Briselu i generalnog sekretara ove institucije koja okuplja predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti u Evropskoj uniji, Jiržija Burianeka. Republika Srbija, kao zemlja kandidat koja pregovara o članstvu, ima status posmatrača, te je praćenje rada Komiteta omogućeno predstavnicima AP Vovjodine u Briselu.
 
Šef Kancelarije APV u Briselu, g-din Srđan Mačkić upoznao je generalnog sekretara sa aktivnostima koje pokrajinske institucije svakodnevno predizimaju u cilju približavanja naše zemlje punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Obe strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjnom saradnjom, te aktivnošću AP Vojvodine u okviru Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regija i Republike Srbije, čiji je domaćin bio i Novi Sad u oktobru 2017. godine.
 
Posebna pažnja tokom ovog sastanka je posvećena podizanju administrativnih kapaciteta u Vojvodini, odnsono u 45 lokalnih samouprava na teritoriji Pokrajine. Kao jedan od najpozitivnijih primera istaknut je specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ APV u saradnji sa drugim pokrajinskim insitucijama i fakultetima. Dogovoreno je da se u narednom periodu razmotre mogućnosti u okviru kojih bi Komitet regija mogao podržati ovaj specijalistički program kako bi se unapredio kvalitet obuke, odnosno olakšalo finansiranje ovog programa.

Jedna od tema bila je i dalja integracija AP Vojvodine u međuregionalnim okvirima, kroz različite formalne i neformalne mreže a u cilju što boljeg povezivanja i pripreme za učešće u budućim legislativnim procedurama koje su u nadležnosti Komiteta regija.
 
Uz poruke dobre i još posvećenije saradnje u budućnosti, predviđen je i susret na najvišem nivou između predstavnika Pokrajinske vlade i Komiteta regija do kraja godine u Briselu.