Sastanak o usaglašavanju projekata u prekograničnoj saradnji Mađarske i Srbije

Pomoćnici pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić i Jovan Podraščanin učestvovali su danas na seriji sastanaka predstavnika Razvojne agencije županije Bač-Kiškun sa predstavnicima pokrajinskih sekretarijata, radi usaglašavanja projekata u vezi prekograničnog programa Mađarska-Srbija.

Kako je ovom prilikom rekao pomoćnik Nebojša Drakulić, ovo je jedan od niza sastanaka u vezi generisanja projekata u okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, koji treba da doprinesu konkretizaciji projektnih predloga, kao i daljih koraka u njihovoj realizaciji i apliciranju pri evropskim fondovima.

– Kandidovano je 15 tema za razgovor, a razmatrano je 11 projekata koji se tiču turizma, zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, upravljanja vodama, obnovljivih izvora energije, kao i projekata vezanih za železnički i drumski saobraćaj – naglasio je pomoćnik Drakulić.

Kako je ocenio pomoćnik Drakulić, dinamika saradnje je na zavidnom nivou, pa se očekuje da komunikacija bude efikasna, kao i razmena podataka, kako bi do kraja godine bili završeni projekti.

Po rečima pomoćnice pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Mirjane Laban, resorni sekretarijat učestvuje na ovom pozivu sa tri projekta. Sekretrijat je nosilac projekta „Zaštićene sredine od invazivnih vrsta“, koji se prvenstveno odnosi na borbu protiv ambrozije, dok je na drugom projektu „Očuvanje staništa velike droplje“ nosilac Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji je vezan za osnaživanje tog područja za razvoj eko-turizma i podizanje vidljivosti i značaja naše prirodne baštine.

– Treći projekat je „Stopama ptica selica“, koji se bazira na očuvanju i zaštiti područja, koje ove ptice nastanjuju. Trenutno smo u fazi priprema aplikacija, pronašli smo partnere i na ovaj način će se iskoristiti mogućnosti za finansiranje projekata iz predpristupnih fondova Evropske Unije. Razvojem ovih područja imamo višestruke efekte, da se prirodna baština na teritoriji Vojvodine sačuva i da se više o njoj brine, da postane vidljiva i interesantnija turistima, i da se lokalne zajednice razviju kroz turizam, kao i da se održava stalna komunikacija sa partnerima iz Mađarske – rekla je Mirjana Laban.

U razgovorima su učestvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za privredu i turizam, Sekretarijata za kulturu, javno infomisanje i odnose s verskim zajednicama, Sekretarijata za zdravstvo i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i predstavnici Železnica Srbije.

Kako je rečeno na sastanku, Evropska Komisija je 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. Sredstva obezbeđena od strane Evropske Unije iznose oko 65 miliona evra, a ukupni budžet programa iznosi oko 77 miliona evra. Drugi poziv za podnošenje predloga projekata otvoren je 3. oktobra 2016. godine, sa predviđenim budžetom od oko 21 milion evra, a i traje do 31. januara 2017. godine.