Сарадња Покрајинске владе и Програма Уједињених нација за развој

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић састао се данас са представницима Програма Уједињених нација за развој (УНДП), на челу са Стелианом Недером, заменицом сталне представнице УНДП-а у Србији.

На састанку су представљени досадашњи резултати пројеката које УНДП реализује у на територији АП Војводине, као и могућности за интензивнију сарадњу у областима заштите животне средине и одрживог развоја, енергетике, јачања капацитета локалних самоуправа, те у сегменту спречавања катастрофа и смањења ризика од временских непогода.

Потпредседник Ђорђе Милићевић је истакао да су пројектне активности УНДП-а у областима деловања комплементарне оним областима које је Покрајинска влада дефинисала као приоритетне. Додао је да Покрајинска влада у УНДП-у види партнера у реализацији више заједничких пројеката и изразио спремност да се покрајинска администрација укључи у реализацију пројеката који ће допринети бржем и равномернијем развоју АП Војводине и унапређењу квалитета живота свих грађана.

„Бржи економски и привредни развој у свим областима привредног деловања, постављен је као приоритетан циљ у раду нове Покрајинске владе. У спровођењу постављених циљева главни принцип рада јесте принцип сарадње свих нивоа власти и окупљање око заједничких пројеката“, казао је потпредседник Милићевић додајући да се тај принцип свакодневно спроводи у пракси.

У разговору је посебна пажња посвећена јачању капацитета локалних самоуправа, како кроз инфраструктурно опремање индустријских зона у свим општинама у АП Војводини, тако и кроз јачање административних капацитетa општина за привлачење средства из фондова Европске уније.

Потпредседник Покрајинске владе је истакао да је формирање Развојне агенције Војводине важан искорак у стварању амбијента и климе за привлачење домаћих и страних улагача, али и за модернизацију покрајинске и локалних управa у циљу приближавања грађанима.
„То су свакако области које се преплићу и са оним чиме се УНДП бави, и сигуран сам да на ефикасан начин можемо да интензивирамо сарадњу у реализацији више заједничких пројекта“, рекао је Милићевић.

Истакнуто је да могућност за сарадњу постоји и у области енергетике и обновљивих извора енергије, пре свега, у сегменту који се тиче увођења енергетског менаџмента, као и у реализацији пројеката који доприносе смањењу трошкова енергије у јавним институцијама.

На састанку је било речи и о могућности сарадње у оквиру подршке локалним самоуправама у планирању локалног развоја отпорног на климатске промене, као и о сарадњи у области уклањања отпада и развоја потенцијала заштићених подручја природе.

Састанку су присуствовали покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић.