Ružić i Bjelić o unapređenju saradnje

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjenom Bjelićem o načinima da se unapredi saradnja između institucija.

Ministar i pokrajiniski sekretar su se složili da je saradnja veoma dobra, ali da postoji prostor da se ona intenzivira, posebno kada je reč o zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture kojima se stvaraju uslovi za lokalni ekonomski i ravnomerni regionalni razvoj.

Ružić i Bjelić su se složili da bi u narednom periodu svakako trebalo sinhronizovati aktivnosti i programe podrške, kako bi se budžetska sredstva efikasno usmeravala na ono što je lokalnim samoupravama najpotrebnije. Takođe su istakli da će se konskultacije i saradnja nastaviti i u oblasti pripreme zakona koji se tiču uređenja sistema lokalnih samouprava, zaposlenih u javnom sektoru i položaja nacionlanih manjina.