Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

Rešenje

o dodeli sredstava
za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti
regionalnog razvoja

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem podsticanja regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 17.100.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Grad Zrenjanin 980.000,00
 2. Opština Srbobran 1.000.000,00
 3. Opština Alibunar 297.500,00
 4. Opština Žitište 1.000.000,00
 5. Grad Subotica 1.000.000,00
 6. Opština Temerin 1.000.000,00
 7. Opština Opovo 748.800,00
 8. Opština Irig 1.000.000,00
 9. Opština Kanjiža 969.000,00
 10. Opština Beočin 977.000,00
 11. Opština Novi Bečej 1.000.000,00
 12. Opština Kovačica 612.000,00
 13. Opština Čoka 1.000.000,00
 14. Grad Kikinda 1.000.000,00

Ukupno: 12.584.300,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 12.584.300,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 12.09.2017.godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.
Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 17.100.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima.
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 05.10.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.
Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje