Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstava na Konkursu
za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog
razvoja – drugi poziv

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprve s ciljem podsticanja regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara, u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. Opština Odžaci 410.000,00
  2. Opština Novi Kneževac 710.000,00
  3. Opština Bački Petrovac 600.700,00
  4. Opština Bač 375.000,00
  5. Opština Titel 860.000,00
  6. Bela Crkva 860.000,00
  7. Šid 700.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 17. 10. 2017. godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 17. 10. 2017. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje