Četvrti radni sastanak u vezi projekta „DR Share“ za unapređenje reagovanja u vanrednim situacijama

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu bio je domaćin, u ponedeljak, 14. novembra 2016. godine, četvrtom radnom sastanaku na projektu „Dr Share“ („Smanjenje katastrofa, standardizovana opasnost i procena rizika (DR SHARE)“) gde je sa partnerima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz prisutvo eksperata, razmatrano kako će izgledati softverska aplikacija sa podacima za pomoć i sanaciju u slučajevima vanrednih situacija.
 
Pomoćnik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Jovan Podraščanin rekao je ovom prilikom da je prekogranična saradnja finansirana pretpristupnim EU fondovima veoma važna za Sekretarijat kao “jedan od glavnih alata za privlačenje stranih izvora finansiranja, a ovakvim projektom, smanjujemo negativne posledice elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija”.

“Posledice ovakvih situacija ne poznaju granice i time je ova prekogranična saradnja još važnija. Na ovaj način sa partnerima iz Hrvatske i Bosne, razmenjujemo iskustva, usklađujemo metodologije i učimo kako da bolje i kvalitetnije upravljamo vanrednim situacijama i smanjujemo njihove rizike i negativne efekte”, rekao je pomoćnik Podraščanin.

Krunoslav Srpak iz Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije „Hrast“ koji je zadužen ispred projekta “Dr Share” za komunikaciju sa EU, rekao je da je ovo već četvrti sastanak po redu, a da će do kraja godine biti održana još dva sastanka kako bi se definisalo kako tačno treba da izgleda ova softverska aplikacija koja, sem posedovanja podataka, ima za cilj u hitnim slučajevima elementarnih nepogoda da, dajući te podatake, omogući brzo dizanje resursa do nivoa nužnog da se sanira vanredna situacija, kao i posledice nastale usled elementarnih nepogoda.

“Pristup ovim podacima imaće svi partneri na projektu, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, kao i oni administratori koji rade u centrima za reagovanje u vanrednim situacijama, radi podizanja operativnog i svrshodnog nivoa svih resursa potrebnih da reaguju i saniraju posledice ovakvih šteta”, rekao je Srpak.

Cilj ovog projekta je smanjenje katastrofa, standardizovanje analiza opasnosti i procene rizika, gde su partneri na projektu: iz Srbije Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, iz Hrvatske Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije „Hrast“, te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije iz Bosne i Hercegovine. Vrednost projekta je oko 281 hiljada evra, od čega je kroz sufinansiranje Evropske komisije obezbeđeno oko 210 hiljada evra. Projekt se sprovodi na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Nosilac projekta, čija realizacija traje 18 meseci, je Vukovarsko-srijemska županija.