Секретар Бјелић учествовао на радном састанку у вези са програмом прекограничне сарадње Мађарска-Србија

На позив председника Самоуправе жупаније Бач-Кишкун Ласла Ридега, покрајински секретар, Огњен Бјелић, учествовао је на радном састанку у вези са INTERREG IPA програмом прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020.

Европска Комисија је 15. децембра 2015. године прихватила нови програм прекограничне сарадње између Мађарске и Србије, а укупна вредност доприноса програму од стране Европске Уније износи 65.124.000 евра. Узимајући у обзир национални допринос (укључујући и допринос пројектних партнера), укупни буџет програма Interreg-IPA CBC Мађарска-Србија износи око 76,6 милиона евра.

Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија је лансирао Други позив за подношење предлога пројеката 3. октобра 2016. године, са предвиђеним буџетом од 21.500.000 евра. Позив је био отворен до 31. јануара 2017. године. Трећи позив за подношење предлога пројеката ће бити отворен, према очекивањима, крајем 2017. или почетком 2018. године.

На радном састанку са представницима жупаније Бач-Кишкун у Кечкемету усаглашавани су предлози пројеката достављених од стране покрајинских институција, а у вези са трећим позивом Interreg-IPA прекограничног програма Мађарска-Србија.

Састанак у вези генерисања пројеката, у оквиру прекограничне сарадње Србије и Мађарске, треба да допринесе конкретизацији пројектних предлога, као и даљих корака у њиховој реализацији и аплицирању при европским фондовима.

Пројекти о којима се разговарало везани су за туризам, заштиту животне средине, културно наслеђе, управљање водама, обновљиве изворе енергије, као и пројекте везане за железнички и друмски саобраћај.