U Novom Sadu održana Prva godišnja konferencija lokalnih skupština

Podsekretar u sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović, prisustvovao je danas u Novom Sadu Prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština koju organizuju Skupština AP Vojvodine i Grad Novi Sad, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza“. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević podravio je skup istakavši da je najšire učešće građana u donošenju odluka na svim nivoima vlasti, neophodan preduslov za ostvarivanje najvišeg stepena demokratije kojem kao društvo težimo.

Milićević je naveo da je učešće građana u kreiranju lokalnih politika još uvek nedovolјno, te da je današnja konferencija potvrda postojanja političke volјe da se to stanje menja.

„U Pokrajinskoj vladi takva volјa postoji, a siguran sam da to važi i za sve druge nivoe vlasti u našoj zemlјi, o čemu umnogome govori i priprema izmene Zakona o lokalnoj samoupravi“, naveo je Milićević.

On je još dodao da je za obezbeđivanje kontrole realizacije klјučnih odluka za zajednice u kojima žive, neophodna dvosmerna komunikacija sa građanima, te da su digitalni sistemi i inovacije, najkraći, najbrži i najefikasniji način da se ona uspešno ostvari.

„Najzad, od izuzetnog značaja je i uklјučivanje skupština u praćenje ostvarivanja cilјeva održivog razvoja u svim oblastima društvenog života. Reč jeste o cilјevima definisanim na globalnom, svetskom nivou u „Agendi 2030“, ali je njihovo lokalizovanje neophodno“, kazao je Milićević i dodao da se svi problemi koje taj razvoj treba da reši najtransparentnije manifestuju upravo u lokalnim sredinama.

Prisutnima su se na konferenciji obratili potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Verolјub Arsić, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić, predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravlјanje Saša Miler i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera.

Današnja konferencija je deo projekta koji je posvećen lokalnim skupštinama i ima za cilј da poveća njihovu nadzornu ulogu u prenošenju dobre prakse sa nacionalnog na lokalni novo, u smislu parlamentarnog nadzora i približavanja građanima. Više od 100 predstavnika skupština opština i gradova iz cele Srbije okupilo se sa cilјem da da se stvori ambijent za efikasnije, odgovornije i ekonomičnije lokalne parlemente. Ideja je da se se uspostavi parlamentarna unija svih skupština koje bi svake godine razmenjivale iskustva u primeni najnovijih dostignuća u digitalnim tehnologijama, sprovođenju zakona i uvođenja novih modaliteta i učešća građana.