Prezentovan SmartDev softver namenjen jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskih sekretarijata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu sardnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Kancelarijom za lokalni razvoj i upravlјanje projektima Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice, predstavili su danas u Skupštini AP Vojvodine  softversko rešenje SmartDev aplikacije za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjenim  jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskih sekretarijata, na teritoriji AP Vojvodine.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Draklulić istakao je da je pored  osnovne namene ovog softvera –upravlјanje projktima u loklanim samoupravma, od velikog značaja učešće i predstavnika resornih sekretarijata u njegovoj implementaciji.

„Kako bi proces tekao nesmetano i prema našim očekivanjima, svaki resorni Sekretarijat Pokrajinske vlade delegirao je po nekoliko predstavnika koji će biti zaduženi za implementaciju SmartDev softvera i praćenje u procesu upravlјanja projektima i dalјoj realizaciji svih sistema koji će biti pokriveni ovim softverom“ poručio je Drakulić.

Kako se navodi, celokupna ideja  softvera „Pametnog planiranja“ jeste uspostavlјanje aktivnosti koje će biti koordinisane i praćene SmartDev aplikacijom  kako bi projekti korištenja dostupnih sredstava maksimalno bili iskorišteni kako na lokalnom nivou i opštinma tako i na pokrajinskom nivou i u okviru Sekretarijata koji sprovode različite projkete od strateškog značaja.

Softversko rešenje služiće za predupređivanje svake nelogičnosti pri pisanju projekata i preciznu selekciju projektnih ideja u skladu sa potrebama i cilјevima te postavlјenoj strategiji razvoja, oblasti u kojima se projekti sprovode.

Korisnici softvera će imati uvid u strateška dokumenta višeg reda u oblasti projekata koja su usvojena i važeća na teritorije Republike Srbije čime će izbeći mogućnost razvijanja ideja koje nisu u skladu sa definisanim cilјevima, evropskim strategijama  održivog rasta i primerima dobre prekse širom Evrope.