Potpredsednik Milićević i sekretar Bjelić sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević održao je danas u Pokrajinskoj vladi sastanak sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, na kojem je sa Nemanjom Stevanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova, i Katarinom Milenković, ministrom savetnikom, razgovarao o ulozi diplomatsko-konzularnih predstavnika Republike Srbije na planu unapređivanja ekonomske saradnje APV sa drugim državama i regionima u svetu.

Potpredsednik Milićević je tokom razgovora konstatovao da dobra saradnja pokrajinskih institucija sa Ministarstvom spoljnih poslova može i treba da se podigne na viši nivo. On je dodao i da je aktivna komunikacija važna zbog rada na privlačenju investicija, i, paralelno s tim, rada na promociji svih raspoloživih potencijala Vojvodine i Srbije za dalji ekonomski razvoj.

Kako je na sastanku naglasio potpredsednik Pokrajinske vlade, za prethodnih osam meseci, koliko je prošlo od trenutka u kojem je konstituisana nova Pokrajinska vlada, prvi na listi prioriteta je brži ekonomski razvoj Pokrajine u okviru ekonomskog razvoja Srbije. „Pokrajinska vlada je svoja opredeljenja predstavila kroz to što je planirani budžet usmerila razvoju privrede, dok su restruktuiranjem i refinasiranjem javnog duga ostvarene značajne uštede u budžetu i upućena jasna poruka o tome na koji se način raspolaže javnim sredstvima.

Pokrajinska vlada pokrenula je i niz podsticajnih mera za razvoj privrede i poljoprivrede, kao i realizaciju plana da svaka opština i grad u Pokrajini imaju potpuno infrastukturno opremljenu barem po jednu industrijsku ili radnu zonu, u cilju animiranja što većeg broja investitora. Svi pokrajinski sekretarijati dobili su u 2017. godini nominalno veći budžet, a osnovana je Razvojna agencija Vojvodine kao nova poluga u podsticanju razvoja. Posebno je značajan i energičan nastup i predstavljanje velikih turističkih potencijala, kao i evidentan rast IT sektora koji otvara brojne nove mogućnosti“, rekao je potpredsednik Milićević.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Stevanović naglasio je značaj ekonomske diplomatije i operativnih timova koji bi trebalo da identifikuju projekte i adekvatne zemlje partnere, sa kojima bi se dalje odvijala strateška i ciljana komunikacija koja bi zatim rezultirala konkretnim projektima i jačanjem ekonomskih veza. Kako bi se realizaciji ovog plana pristupilo, i Pokrajinska vlada i Ministarstvo spoljnih poslova odrediće po dve osobe koje će komunicirati na dnevnom nivou, pratiti i pripremu projekata i njihovu realizaciju.

U današnjem razgovoru učestvovali su i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu sradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić i savetnik predsednika Senka Bengin. Sekretar Bjelić podsetio je na činjenicu da AP Vojvodina ima potpisanih 37 sporazuma o saradnji sa regijama iz 17 zemalja, kao i na to da je Vojvodini upravo odobreno pet IPA projekata prekogranične saradnje, čija je vrednost 28 miliona evra.