Predstvanici 12 evropskih regija na sastanku u kancelariji APV u Briselu

U okviru priprema za predstojeću Evropsku nedelju regija i gradova, koja će biti održana u Briselu od 8. do 11. oktobra 2018, predstavnici dvanaest evropskih regija učestvovali su na sastanku u Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu, čiji su domaćini bili predstavnici AP Vojvodine.

Tokom sastanka razgovarano je o načinu predstavljanja regija tokom manifestacije i dogovoreno je da se u okviru dva panela, političkog i tehničkog, predstave stanovišta regija partnera i konkretni postignuti rezultati u oblasti cirkularne ekonomije i digitalizacije.

P Vojvodina u ovome vidi priliku za predstavljanje svojih rezultata u obe oblasti na tehničkom nivou. Više projekata koji su realizovani od strane Fonda „Evropski poslovi“ APV i drugih pokrajinskih insitucija i lokalnih samouprava su uspešno obuhvatili rešavanje problema u okviru pojma cirkularne ekonomije, a značajan napredak je ostvaren i u oblasti digitalizacije, posebno u poljoprivredi. Digitalizacija je jedan od prioriteta kako republičke, tako i pokrajinske vlade, te je mogućnost predstavljanja rezultata briselskoj publici veoma značajna.

Radni sastanak bio je prilika i da se partnerima iz Austrije, Italije, Francuske, Poljske, Norveške i Grčke predstave i ostale inicijative AP Vojvodine kao i dosadašnji rad, odnosno postignuti rezultati. U tom smislu, najavljen je i predstojeći regionalni biznis forum, koji bi trebao da se održi u septembru 2018. u Novom Sadu, u organizaciji Skupštine AP Vojvodine i Skupštine evropskih regija iz Brisela (AER).
 
Po prvi put ove godine, u okviru Evropske nedelje regija i gradova,  Vojvodina će učestvovati u više zvaničnih događaja, a pre svega u cilju promocije Novog Sada kao Evropske omladinske prestonice za 2019. godinu i promociji evropskih integracija Republike Srbije iz ugla Pokrajinske vlade.