Treći okrugli sto o savetima međunacionalnih odnosa i mesnih samouprava održan u Južnom Banatu

Treći po redu okrugli sto Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na temu „Funkcionisanje saveta za međunacionalne odnose i mesne samouprave u opštinama /gradovima Vojvodine“, održan je u utorak, 23. maja 2017. godine u opštini Kovačica gde je pored pomoćnika sekretara Šandora Egerešija i saradnika, prisustvovao i podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš.
 
Pomoćnik pokrajinskog sekretara Šandor Egereši konstatovao je ovom prilikom da prisustvo zaintersovanih na ovom okruglom stolu opravdava procenu Sekretarijata da predložene teme obradi u okviru obavljanja svoje redovne delatnosti, sa ciljem da „zajedničkim radom dođemo do rešenja i kvalitetnijeg  zadovoljavanja specifičnih potreba građana Vojvodine“.
 
O značaju pozicioniranja saveta za međunacionalne odnose u sistemu lokalne samouprave, a što predviđa Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i značaju oživljavanja istog u smislu aktivnijeg bavljenja temama lokalnog karaktera, govorio je podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš.
 
Na osnovu iznetih stavova predstavnika opština Kovačica,Opovo, Bela Crkva, Plandište i gradova Vršca i Pančeva, i ukazivanja na probleme funkcionisanja saveta za međunacionalne odnose, otvorena su pitanja  neophodnosti zakonskih izmena u pravcu pronalaženja rešenja za operativnije delovanje ovog samostalnog radnog tela.

Kako je zaključeno, i u Južnom banatu su donete donete odluke o obrazovanju saveta za međunacionalne odnose, ali se kasni sa imenovanjem njihovih članova, zbog neažurnosti u postupku predlaganja istih.
 
Generalni stav svih prisutnih je da su saveti neaktivni, ali da to ne dovodi u pitanje brigu lokalnih samouprava o ostvarivanju prava nacionalnih zajednica, te da sadašnje zakonsko  rešenje da savet odluke donosi konsenzusom svojih članova, onemogućava donošenje istih, pa je predloženo da se sagleda mogućnost izmene navedene odredbe kroz donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi.

Položaj mesnih zajednica u sistemu lokalne samouprave u postojećim zakonskim okvirima skoro da je neodrživ, naveli su prisutni, a kao razlog su naveli izmene i dopune zakona kojima je bitno izmenjen njihov položaj i to kroz način finansiranja, karakter samodoprinosa, položaj zaposlenih, mogućnost obavljanja komunalnih  poslova,što je do sada bila osnovna nadležnost mesnih zajednica.

Poruka i sa ovog okruglog stola je da je reforma mesne samouprave neophodna, kao i da je uloga mesne zajednice od presudnog značaja za očuvanju života na selu., a kao dobro rešenje predlaže se prepoznavanje iste kao ustavne kategorije i njeno uređivanje posebnim zakonom.
 
Ovo je tema za razmišljanje, a sada je zajednički zadatak svih prisutnih da se u postojećim zakonskim  okvirima omogući lokalnom stanovništvu zadovoljavanje njihovih  potreba i interesa, poručili su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.