Podsekretar Nebojša Vojnović na manifestaciji „Dani energetike i investicija“

Podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović otvorio je u četvrtak, 2. marta 2017. godine, panel diskusiju „Prilike za investiranje na lokalu“, u okviru međunarodne manifestacije „Dani energetike i investicija“ na Novosadskom sajmu, koja se održava 2. i 3. marta, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i kompanija CEDEF (Centralnoevropski forum za razvoj) i Novosadskog sajma.

Govoreći o značaju i ulozi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ali i Pokrajinske vlade u celini u razvoju lokalnih samouprava, podsekretar Nebojša Vojnović je istakao da je razvojna komponenta na lokalu jedan od ciljeva kako sekretarijata, tako i Pokrajinske i Republičke vlade, te da „nema dileme da jedan od tih prioriteta čini polje energetskog razvoja“.

Oblast energetike i ulaganja u energetski sektor je suštinski prepoznata na lokalnom nivou i kao takva je visoko targetirana u svim lokalnim razvojnim strategijama“, rekao je Vojnović i dodao da bez stalnog ulaganja u ovu oblast, a posebno u projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, nema pravog održivog razvoja.
 
„Važno je imati u vidu da lokalne samouprave u savremenom konceptu razvoja, moramo posmatrati dvojako, s jedne strane, kao administrativne jedinice čija je vlast najbliža građanima, a sa druge strane i kao potencijalna područja za investiranje u različitim oblastima. Iz tih razloga, Pokrajinski sekretarijat čije stavove danas zastupam, nastoji da unapredi administrativni kapacitet lokalnih samouprava kako bi bile što efektivnije u obavljanju poslova iz njihovih nadležnosti, ali i da ih učini što atraktivnijim za ulaganja i privlačenje poslovnih subjekata koji imaju motiv da investiraju u projekte lokalnog razvoja“, ocenio je Vojnović.