Održan sastanak o mogućnostima prekogranične saradnje nacionalnih manjina

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prisustvovali su sastanku Veća nacionalnih manjina Republike Hrvatske i Saveta nacionalnih manjina Republike Srbije, koji je održan 27. septembra 2019. godine u Vukovaru.

Sastanak je održan na inicijativu Vukovarsko-srijemske županije kako bi se predstavile mogućnosti finansiranja projekata nacionalnih manjina kroz fondove Evropske unije, te su predstavnici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije prezentovali projektni predlog kojim bi se uspostavila dugoročna saradnja i ojačalo institucijalno povezivanje nacionalnih manjina sa prekograničnog područja kroz multikulturalnu i multietničku kulturnu razmenu i obogaćivanje turističke ponude u obe države.

Na sastanku je učestvovao veliki broj predstavnika veća i pripadnika nacionalnih manjina iz Hrvatske i Srbije, a u uvodnom delu prisutnima se obratio zamenik župana Đorđe Ćurčić.

– Želimo da zajedničkim projektima prekogranične saradnje dođemo do dodatnih sredstava koja će pomoći organizacijama nacionalnih manjina obe zemlje u njihovom daljnjem radu. Tu postoje velike mogućnosti i očekujemo da će u ovoj finansijskoj perspektivi manjine imati prioritet – naglasio je Ćurčić, i dodao da je ovo prvi sastanak ovakve vrste, a da će se naredni održati u Srbiji.

Sve prisutne pozdravio je i župan Božo Galić, koji je naglasio kako Vukovarsko-srijemska županija podržava zajedničke projekte nacionalnih manjina kroz programe finansiranja iz EU fondova i na tom području se može ostvariti dogovor oko projekata od zajedničkih interesa, kako za manjine u Hrvatskoj tako i za manjine u Srbiji.

Poslanica u Skupštini Republike Srbije, koja je ujedno i članica Odbora za ljudska i manjinska prava i članica Nacionalnog saveta Rusina Olena Papuga, naglasila je koliko je za manjine u Srbiji značajno povezivanje sa manjinskim zajednicama u Hrvatskoj s obzirom da je Hrvatska članica EU, što otvara niz mogućnosti za projekte koji se mogu finansirati iz evropskih fondova.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Saveta za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Aleksandar Tolnauer, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Milan Šapić, kao i predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici.

Please follow and like us: