Nastavak neformalne saradnje sa Donjom Austrijom u Briselu

Direktorka kancelarije Donje Austrije u Briselu, Ilse Penders-Štadlman (Ilse Penders-Stadlmann) upriličila je sastanak za predstavnike AP Vojvodine u Briselu 24. maja 2017. godine. Dosadašnji odnosi između dve regije u Briselu su bili bazirani na institucionalnoj saradnji u oblasti evropskih politika, posebno kroz Evropski komitet regija. Šef kancelarije APV u Briselu, Srđan Mačkić je istakao zainteresovanost AP Vojvodine za dalju institucionalnu saradnju kako bi pokrajinska administracija svekupuno doprinela evropskim integracijama Republike Srbije na nivou regionalnih politika.
 
AP Vojvodina i Donja Austrija nisu do sada formalizovali saradnju kroz potpisivanje međuregionalnih sporazuma, što svakako ne sprečava da dve regije intenziviraju saradnju u različitim oblastima. Shodno tome, tokom sastanka je razgovarano o saradnji u različitim EU projektima, te će u narednom periodu biti definisano na kojim projektima konkretno dve regije mogu nastupiti zajedno.

Donja Austrija prethodnih godina beleži zavidan ekonomski rast, kao rezultat ekonomske strategije koju je ova regija donela pre par godina. Takođe, ova strategija je prepoznata širom Evrope i nagrađena od strane različitih evropskih institucija. Razgovarano je o detaljima strategije, kao i o prenošenju znanja i iskustava u cilju poboljšanja ekonomskog stanja u APV na čemu će dve administracije raditi u narednom periodu. Pored toga, domaćin sastanka je predstavila i novoformirani Evropski institut koji će raditi u okviru Dunavskog univerziteta u Kremsu.

Direktorka kancelarije Donje Austrije Penders-Štadlman uputila je poziv predstavnicima AP Vojvodine na jedan od najznačajnijih događaja u Donjoj Austriji, Ekonomski forum Vahau (Economic Forum Wachau), koji se održava 10. i 11. juna 2017. godine, a na kojem će delegaciju Srbije predvoditi Predsednik Vlade u tehničkom mandatu i Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.